ဂ်ပန္ႏွင့္အေမရိကန္တို႔သည္ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ဥေရာပႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ရွိ

တ႐ုတ္၏အေလာတႀကီး စစ္တပ္ေခတ္မီေရးလုပ္ေဆာင္ေနမႈႏွင့္ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမရည္မွန္းခ်က္ လႈံ႕ေဆာ္ေနမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေရပိုင္နက္အတြင္း အဓိက ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ေရတပ္တပ္စြဲမည့္အစီအစဥ္ကို ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

အေရွ႕ပင္လယ္၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ အိႏၵိယ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တို႔တြင္ ပိုမို ေပက်င္းက လက္႐ုန္းဆန႔္တန္းလာျခင္းႏွင့္အတူ ၿဗိတိန္က ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ကြင္းအဲလိဇဘက္ (Queen Elizabeth) ကိုတပ္ျဖန႔္ကာ သူ၏ တိုက္ခိုက္ေရးအဖြဲ႕အား အေရွ႕အာရွသို႔ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ကာ ျပစ္သစ္သည္ ဂ်ပန္သို႔ ေရတပ္တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၊ ဂ်ာမနီသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ တိုက္သေဘၤာတစ္စီး ေစလႊတ္ရန္ ၂၀၂၁ အတြက္ စီစဥ္ထားမႈမ်ားကို အစိုးရထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“ဂ်ပန္က ဥေရာပါႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို ပိုၿပီးျမႇင့္တင္ဖို႔ အလားအလာရွိတယ္”ဟု ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏိုဘူကီရွီက ဂ်ာမန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္နီဂရက္ ခရမ္-ကာရန္ေဘာင္ဝါ Annegret Kramp-Karrenbauer ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က အြန္လိုင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာရွႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ အင္ဒို-ပစိဖိတ္တြင္ တ႐ုတ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္ အင္အားသုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲအေျခအေနမွ ေ႐ြ႕လ်ားလာေသာ ထင္သာျမင္သာအေနအထားတြင္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ဥေရာပက ဘယ္ေလာက္ျမင္ႏိုင္ပါ့မလဲဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယမ်ားရွိေနခိုက္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ထြန္းမႈေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ အန္နီဂရက္ ခရမ္-ကာရန္ေဘာင္ဝါ က “အင္ဒို-ပစိဖိတ္မႈ ျဖစ္တာက ဂ်ာမနီနဲ႔ ဥေရာပအေပၚပါ သက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း စည္းမ်ဥ္းအေျခခံ လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္မႈေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည့္အခါ အဆိုပါစိုးရိမ္ပူပန္မႈသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရသည္။

ဂ်ာမန္စစ္သေဘၤာသည္ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္က သူပိုင္သည္ဟုဆိုထားၿပီး ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံငယ္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားေနသလို အေမရိကန္လိုႏိုင္ငံမ်ားကလည္း တ႐ုတ္ပိုင္သည္ဆိုျခင္းကိုလက္ခံထားျခင္းမရွိသည့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကို ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္သြားၾကမွာျဖစ္သည္ဟု ႏိုဘူကီရွီက ေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးကတည္းက ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ မူေဘာင္မွ သတိႀကီးစြာထားခဲ့ေသာ ဂ်ာမနီ၏ အန္နီဂရက္ ခရမ္-ကာရန္ေဘာင္ဝါ က “စီးပြားေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားက အျခားသူမ်ားကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစသင့္”ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ အျငင္းပြားေနေသာေဒသမ်ားရွိ ဘ႐ူႏိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔၏ ပိုင္နက္မ်ားတြင္ ေဘဂ်င္း၏ စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း တိုက်ိဳကထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ေပက်င္းက ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းဆိုေနေသာ စန္ခခုကြၽန္းမ်ားအနီး ေရပိုင္နက္မ်ားအတြင္း ထပ္ခါထပ္ခါက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားအား သူမက ရည္ၫႊန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေဟာင္းျဖစ္သည့္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအား တ႐ုတ္မွႏွင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အေပၚၿဖိဳခြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ လန္ဒန္၏ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ေရးအဖြဲ႕ကို အင္ဒိုပစိဖိတ္သို႔ေစလႊတ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသက ပါဝင္သည္။

Aichi Prefecture ရွိ မစ္ဆူဘီရွီအႀကီးအစားစက္မႈလက္မႈ စက္႐ုံတြင္ ေတာ္ဝင္ေလတပ္မွ ကြင္းအဲလိဇဘက္ အေျခစိုက္ F-35B တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အတူဂ်ပန္သည္တန္ ၆၅၀၀၀ တန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စီးအတြက္ ယာယီေနအိမ္အျဖစ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ဟု ခန႔္မွန္းၾကသည္။

အေမရိကန္သည္ ဂ်ပန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ဆာဆီဘိုတြင္ အေျခစိုက္ ေရငုပ္သေဘၤာ Marine Corps F-35Bs ကိုတင္ေဆာင္ထားသည့္ တန္ခ်ိန္ ၄၅၀၀၀ ရွိ ကုန္းေရ တိုက္ခိုက္ေရး သေဘၤာအား ထားရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ Keio တကၠသိုလ္မ ွႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံေရး တြဲဖက္ပါေမာကၡ မီခ်ီတို ဆူ႐ိုက က အေမရိကန္ႏွင့္ၿဗိတိန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အႏၲလႏၲိတ္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ မစ္ရွင္အား ပစိဖိတ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ F-35B မ်ာမ်ားအပါအဝင္ ပူးတြဲစမ္းသပ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ၿဗိတိန္တို႔က ညႇိႏႈိင္းမႈကိုစမ္းသပ္ျခင္းသာမက၊ ပစိဖိတ္အေနာက္ပိုင္းရွိ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္းအား ျမႇင့္တင္ရန္အလားအလာရွိေၾကာင္း ကြင္းအဲလိဇဘက္ ကိုအင္ဒို – ပစိဖိတ္ကို ပို႔ေဆာင္တဲ့ အဓိက စစ္ေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟုဆူ႐ူအိုက က အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ Izumo အဆင့္ ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာ ႏွစ္စင္းအား F-35B သယ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအား ရည္ၫႊန္းၿပီး “၎သည္ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ အဆိုပါပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ အင္အားသုံးခု၏ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ရည္႐ြယ္တယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

ေပက်င္းသည္ တ႐ုတ္တြင္ စန္ခခုမ်ားအနီး တိုက်ိဳ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ပ်က္ျပားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသျဖင့္ အလားတူ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔သည္ ေမလတြင္ ဂ်ပန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ လူမေနေသာကြၽန္းတြင္ ကုန္းေရ ေလ့က်င့္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆန္ေကးရွင္ဘြန္းသတင္းစာက ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ကိစၥအျပင္ ကာကြယ္ေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဥေရာပ – ဂ်ပန္တို႔၏ တိုးျမႇင့္ဆက္ဆံမႈသည္ ဥေရာပသားမ်ားအား ကမာၻ႔တတိယအႀကီးဆုံး စီးပြားေရးျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ န်ဴကလီးယားႏွင့္ဒုံးက်ည္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအၾကား ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေရး စံခ်ိန္တင္ တိုးတက္လာေသာ ဂ်ပန္သို႔လက္နက္ေရာင္းခ်ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္သည္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕အနီးတြင္ ပထမဆုံးကာကြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာျပပြဲကိုဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ၅၀ ခန႔္ႏွင့္ BAE Systems PLC ႏွင့္ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ Rolls-Royce PLC တို႔ အပါအဝင္ႏိုင္ငံျခားလက္နက္ထုတ္လုပ္သူ ၁၀၀ ႏွင့္ အတူက်င္းပခဲ့သည္။ ဒုတိယျပသမႈကို ယခုႏွစ္ေမလ ၁၉ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေလ့လာသုံးသပ္သူတစ္ခ်ိဳ႕က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယိုရွီဟီဒဲ ဆူးဂါးသည္ တိုက်ိဳသည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္လိုလားသူ အာဏာရပါတီ ဟဲဗီးဝိတ္ တိုရွီဟီး႐ို နစ္ေကး တို႔ႏွင့္ နက္ရႈိင္းသည့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ရာထူးေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္အားရန္စရန္ တြန႔္ဆုတ္ေနျခင္းသည္ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ လုံၿခဳံေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ရသည့္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

“တိုက်ိဳက ေဒသတြင္းမွာ ဥေရာပေရတပ္တည္ရွိမႈကို ႀကိဳဆိုတယ္ေျပာေပမယ့္ တ႐ုတ္ကို ရန္စမိမွာေၾကာက္တာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္နဲ႔ ျပင္သစ္အပါအဝင္ ေလ့က်င့္ေရးေတြကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔အလားအလာရွိတာကို မီဒီယာတင္ျပခ်က္ေတြက ေဖာ္ျပေနၾကတယ္”ဟု ဆူ႐ူအိုက က ဆိုသည္။

“ဂ်ပန္အေနနဲ႔လည္း ၿဗိတိန္နဲ႔ ျပင္သစ္ေရတပ္ေတြနဲ႔အတူ ဘာျပင္ဆင္ထားရမယ္ လုပ္ရမယ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာသိပုံမေပၚဘူး”
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တ႐ုတ္သည္ ဥေရာပႏွင့္တကြ Quad ဟုေခၚေသာ အဓိက ေဒသတြင္းဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္အိႏၵိယတို႔အၾကား လုံၿခဳံေရးခ်ိတ္ဆက္မႈကိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက Quad ကို ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းဟူေသာ စိတ္ကူးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယမ်ားရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“Quad ကို ပိုၿပီးႀကီးတဲ့ အဖြဲ႕အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕တာ အထူးသျဖင့္ ေန႔စဥ္အဆင့္မွာ ဘံအက်ိဳးစီးပြား အနည္းငယ္ပဲရွိတဲ့ ဥေရာပအင္အားႀကီးေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာက အက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္မထင္ဘူး”ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရး ပါေမာကၡ အန္ဒ႐ူး အို႐ို႕စ္ က ေျပာသည္။

“တိုးပြားလာတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားေတြ အေနနဲ႔ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းေသာအင္ဒို – ပစိဖိတ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္ကို အေလးေပးေသာ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အားေပးသင့္ၿပီးႀကိဳဆိုသင့္တယ္”ဟု အို႐ို႕စ္ မွအီးေမးလ္တစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပထားကာ အခ်ိဳ႕ဥေရာပႏိုင္င့မ်ားသည္ ေရေၾကာင္းေလ့က်င့္ေရးမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္-တ႐ုတ္ မဟာဗ်ဴဟာ ၿပိဳင္ပြဲအၾကားတြင္ အေမရိကန္ေ႐ြးေကာက္ခံသမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ရာထူးခန႔္အပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစုံပါဝင္မႈကို ပိုမိုအေလးေပးေသာအေနျဖင့္ ဥေရာပသားမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပို႔ကုန္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ေပက်င္းသို႔ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ “ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည္”ဟု ဆိုခဲ့သည္။

Ref-JapanTimes
CRD_Mizzima

Unicode

တရုတ်၏အလောတကြီး စစ်တပ်ခေတ်မီရေးလုပ်ဆောင်နေမှုနှင့် ရေကြောင်းနှင့် ပိုင်နက်နယ်မြေရည်မှန်းချက် လှုံ့ဆော်နေမှုများရှိနေသဖြင့် အင်ဒို-ပစိဖိတ်ရေပိုင်နက်အတွင်း အဓိက ဥရောပနိုင်ငံများက ရေတပ်တပ်စွဲမည့်အစီအစဉ်ကို ဂျပန်နှင့် အမေရိကန်တို့က ကြိုဆိုလိုက်သည်။

အရှေ့ပင်လယ်၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်နှင့် အိန္ဒိယ-တရုတ်နယ်စပ်တို့တွင် ပိုမို ပေကျင်းက လက်ရုန်းဆန့်တန်းလာခြင်းနှင့်အတူ ဗြိတိန်က လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ကွင်းအဲလိဇဘက် (Queen Elizabeth) ကိုတပ်ဖြန့်ကာ သူ၏ တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့အား အရှေ့အာရှသို့ စေလွှတ်မည်ဖြစ်ကာ ပြစ်သစ်သည် ဂျပန်သို့ ရေတပ်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၊ ဂျာမနီသည် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့ တိုက်သင်္ဘောတစ်စီး စေလွှတ်ရန် ၂၀၂၁ အတွက် စီစဉ်ထားမှုများကို အစိုးရထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များနှင့် သတင်းပေးပို့ချက်များအရ သိရသည်။

“ဂျပန်က ဥရောပါနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ပိုပြီးမြှင့်တင်ဖို့ အလားအလာရှိတယ်”ဟု ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးချုပ် နိုဘူကီရှီက ဂျာမန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ် အန်နီဂရက် ခရမ်-ကာရန်ဘောင်ဝါ Annegret Kramp-Karrenbauer နှင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

အာရှနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အင်ဒို-ပစိဖိတ်တွင် တရုတ်၏ ခြိမ်းခြောက် အင်အားသုံးလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေမှ ရွေ့လျားလာသော ထင်သာမြင်သာအနေအထားတွင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုကို ဥရောပက ဘယ်လောက်မြင်နိုင်ပါ့မလဲဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယများရှိနေခိုက် ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ထွန်းမှုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

သို့ရာတွင် အန်နီဂရက် ခရမ်-ကာရန်ဘောင်ဝါ က “အင်ဒို-ပစိဖိတ်မှု ဖြစ်တာက ဂျာမနီနဲ့ ဥရောပအပေါ်ပါ သက်ရောက်မှုရှိတယ်။ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း စည်းမျဉ်းအခြေခံ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည့်အခါ အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည် ပျောက်ကွယ်သွားရသည်။

ဂျာမန်စစ်သင်္ဘောသည် ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများတွင် ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး တရုတ်က သူပိုင်သည်ဟုဆိုထားပြီး ဒေသတွင်း နိုင်ငံငယ်များက ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေသလို အမေရိကန်လိုနိုင်ငံများကလည်း တရုတ်ပိုင်သည်ဆိုခြင်းကိုလက်ခံထားခြင်းမရှိသည့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်သွားကြမှာဖြစ်သည်ဟု နိုဘူကီရှီက ပြောသည်။

အထူးသဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းက မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့ မူဘောင်မှ သတိကြီးစွာထားခဲ့သော ဂျာမနီ၏ အန်နီဂရက် ခရမ်-ကာရန်ဘောင်ဝါ က “စီးပွားရေးနှင့် လုံခြုံရေးရည်မှန်းချက်များက အခြားသူများကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေသင့်”ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။

တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်နှင့် အငြင်းပွားနေသောဒေသများရှိ ဘရူနိုင်း၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် ဗီယက်နမ်တို့၏ ပိုင်နက်များတွင် ဘေဂျင်း၏ စစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း တိုကျိုကထိန်းချုပ်ထားသော်လည်း ပေကျင်းက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဆိုနေသော စန်ခခုကျွန်းများအနီး ရေပိုင်နက်များအတွင်း ထပ်ခါထပ်ခါကျူးကျော်မှုများအား သူမက ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဗြိတိသျှကိုလိုနီဟောင်းဖြစ်သည့် ဟောင်ကောင်ရှိ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများအား တရုတ်မှနှင်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အပေါ်ဖြိုခွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် လန်ဒန်၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကို အင်ဒိုပစိဖိတ်သို့စေလွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းအတွက် တစ်စိတ်တစ်ဒေသက ပါဝင်သည်။

Aichi Prefecture ရှိ မစ်ဆူဘီရှီအကြီးအစားစက်မှုလက်မှု စက်ရုံတွင် တော်ဝင်လေတပ်မှ ကွင်းအဲလိဇဘက် အခြေစိုက် F-35B တိုက်လေယာဉ်များနှင့် အတူဂျပန်သည်တန် ၆၅၀၀၀ တန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စီးအတွက် ယာယီနေအိမ်အဖြစ် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ မျက်နှာသာပေးသည့် နေရာဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။

အမေရိကန်သည် ဂျပန်အနောက်တောင်ပိုင်း ဆာဆီဘိုတွင် အခြေစိုက် ရေငုပ်သင်္ဘော Marine Corps F-35Bs ကိုတင်ဆောင်ထားသည့် တန်ချိန် ၄၅၀၀၀ ရှိ ကုန်းရေ တိုက်ခိုက်ရေး သင်္ဘောအား ထားရှိခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ Keio တက္ကသိုလ်မ ှနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးနှင့် ဥရောပနိုင်ငံရေး တွဲဖက်ပါမောက္ခ မီချီတို ဆူရိုက က အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်တပ်ဖွဲ့များသည် အန္တလန္တိတ်တွင် အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသော မစ်ရှင်အား ပစိဖိတ်အနောက်ပိုင်းတွင် F-35B မျာများအပါအဝင် ပူးတွဲစမ်းသပ်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။

“အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဗြိတိန်တို့က ညှိနှိုင်းမှုကိုစမ်းသပ်ခြင်းသာမက၊ ပစိဖိတ်အနောက်ပိုင်းရှိ စစ်ဆင်ရေးများ ပေါင်းစည်းခြင်းအား မြှင့်တင်ရန်အလားအလာရှိကြောင်း ကွင်းအဲလိဇဘက် ကိုအင်ဒို – ပစိဖိတ်ကို ပို့ဆောင်တဲ့ အဓိက စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်တယ်” ဟုဆူရူအိုက က အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

ဂျပန်နိုင်ငံသည် Izumo အဆင့် ရဟတ်ယာဉ်တင်သင်္ဘော နှစ်စင်းအား F-35B သယ်ဆောင်နိုင်ရန် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအား ရည်ညွှန်းပြီး “၎င်းသည်ဂျပန်၊ အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ဖို့ အင်အားသုံးခု၏ အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်တယ်”ဟု သူက ပြောသည်။

ပေကျင်းသည် တရုတ်တွင် စန်ခခုများအနီး တိုကျို၏ အုပ်ချုပ်ရေးအား ပျက်ပြားစေရန် ကြိုးပမ်းနေသဖြင့် အလားတူ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ဂျပန်၊ အမေရိကန်နှင့် ပြင်သစ်တို့သည် မေလတွင် ဂျပန်အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ လူမနေသောကျွန်းတွင် ကုန်းရေ လေ့ကျင့်ရေးများ လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဆန်ကေးရှင်ဘွန်းသတင်းစာက ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် တင်ပြထားသည်။

တရုတ်ကိစ္စအပြင် ကာကွယ်ရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများက ဥရောပ – ဂျပန်တို့၏ တိုးမြှင့်ဆက်ဆံမှုသည် ဥရောပသားများအား ကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံး စီးပွားရေးဖြစ်ကာ တရုတ်နှင့် မြောက်ကိုရီးယား၏ နျူကလီးယားနှင့်ဒုံးကျည်ခြိမ်းခြောက်မှုများအကြား ယခုနှစ်များအတွင်း ကာကွယ်ရေး စံချိန်တင် တိုးတက်လာသော ဂျပန်သို့လက်နက်ရောင်းချရန် စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဂျပန်နှင့် ဗြိတိန်သည် တိုကျိုမြို့အနီးတွင် ပထမဆုံးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာပြပွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံသား ၅၀ ခန့်နှင့် BAE Systems PLC နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ Rolls-Royce PLC တို့ အပါအဝင်နိုင်ငံခြားလက်နက်ထုတ်လုပ်သူ ၁၀၀ နှင့် အတူကျင်းပခဲ့သည်။ ဒုတိယပြသမှုကို ယခုနှစ်မေလ ၁၉ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင် လေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ချို့က ဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီဒဲ ဆူးဂါးသည် တိုကျိုသည် ပေကျင်းမြို့နှင့် တရုတ်လိုလားသူ အာဏာရပါတီ ဟဲဗီးဝိတ် တိုရှီဟီးရို နစ်ကေး တို့နှင့် နက်ရှိုင်းသည့် စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် သူ့ကို ဝန်ကြီးချုပ်ကို ရာထူးပေးအပ်နိုင်ခဲ့သည့် တရုတ်အားရန်စရန် တွန့်ဆုတ်နေခြင်းသည် အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတွင် ဂျပန်၊ အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများအပါအဝင် ပိုမိုတင်းကြပ်သော လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် စိုးရိမ်ရသည့် အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြသည်။

“တိုကျိုက ဒေသတွင်းမှာ ဥရောပရေတပ်တည်ရှိမှုကို ကြိုဆိုတယ်ပြောပေမယ့် တရုတ်ကို ရန်စမိမှာကြောက်တာကြောင့် ဗြိတိန်နဲ့ ပြင်သစ်အပါအဝင် လေ့ကျင့်ရေးတွေကို လျော့ချဖို့အလားအလာရှိတာကို မီဒီယာတင်ပြချက်တွေက ဖော်ပြနေကြတယ်”ဟု ဆူရူအိုက က ဆိုသည်။

“ဂျပန်အနေနဲ့လည်း ဗြိတိန်နဲ့ ပြင်သစ်ရေတပ်တွေနဲ့အတူ ဘာပြင်ဆင်ထားရမယ် လုပ်ရမယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သေသေချာချာသိပုံမပေါ်ဘူး”
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ တရုတ်သည် ဥရောပနှင့်တကွ Quad ဟုခေါ်သော အဓိက ဒေသတွင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများဖြစ်သော ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ သြစတြေးလျနှင့်အိန္ဒိယတို့အကြား လုံခြုံရေးချိတ်ဆက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူများက Quad ကို ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ချဲ့ထွင်ခြင်းဟူသော စိတ်ကူးနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

“Quad ကို ပိုပြီးကြီးတဲ့ အဖွဲ့အဖြစ် တိုးချဲ့တာ အထူးသဖြင့် နေ့စဉ်အဆင့်မှာ ဘံအကျိုးစီးပွား အနည်းငယ်ပဲရှိတဲ့ ဥရောပအင်အားကြီးတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်တာက အကျိုးရှိလိမ့်မယ်မထင်ဘူး”ဟု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေး ပါမောက္ခ အန်ဒရူး အိုရို့စ် က ပြောသည်။

“တိုးပွားလာတဲ့ နိုင်ငံများတွေ အနေနဲ့ လွတ်လပ်ပြီး ပွင့်လင်းသောအင်ဒို – ပစိဖိတ်၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ကို အလေးပေးသော ပိုမိုထိရောက်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အားပေးသင့်ပြီးကြိုဆိုသင့်တယ်”ဟု အိုရို့စ် မှအီးမေးလ်တစ်ခုတွင်ဖော်ပြထားကာ အချို့ဥရောပနိုင်င့များသည် ရေကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးများ၏ လွတ်လပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

အမေရိကန်-တရုတ် မဟာဗျူဟာ ပြိုင်ပွဲအကြားတွင် အမေရိကန်ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်သည် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်ရာထူးခန့်အပ်ရန်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် အမေရိကန်၏ မဟာမိတ်များနှင့် ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်မှုကို ပိုမိုအလေးပေးသောအနေဖြင့် ဥရောပသားများသည် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သောပို့ကုန်များနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာလွှဲပြောင်းမှုများကို ပေကျင်းသို့လျှော့ချခြင်းဖြင့် “ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်”ဟု ဆိုခဲ့သည်။

Ref-JapanTimes
CRD_Mizzima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *