တူရကီႏိုင္ငံထုတ္ HISAR-A+ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္ စနစ္ FINAL ACCEPTANCE TEST ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ျခင္

တူရကီႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းထုတ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေသာ HISAR-A ကို အဆင့္ျမႇင့္ တင္ထားသည့္ HISAR-A Plus (+) ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္ စနစ္အား တူရကီစစ္တပ္တြင္ တပ္ျဖန႔္အသုံးျပဳရန္အတြက္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံေရး အတြက္ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ Recep Tayyip Erdoğan ၏မိန႔္ခြန္းကို ကိုးကား၍ ကာကြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းအတြင္းဝန္႐ုံး(SSB)က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

HISAR-A+ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္စနစ္မွ ပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ ဒုံးက်ည္၏ ပစ္မွတ္အား တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးသည့္ video ကို SSB မွ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ရာ ဒုံးက်ည္ပစ္လႊတ္ျခင္း၊ေျခရာခံထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ kinetic အေ႐ြ႕စြမ္းအင္သက္ေရာက္မႈ စသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျပသခဲ့ပါတယ္။ HISAR-A+ ADS ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ ေရးစနစ္ဟာ ေလယာဥ္ေတြ၊ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ႏွင့္ ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္ေတြ၊ဒ႐ုန္း (ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္) ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ထုတ္ လုပ္ထားတဲ့ စနစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

တူရကီႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ယခုလိုျပည္တြင္းထုတ္ေလေၾကာင္းရန္လက္နက္စနစ္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာထုတ္လုပ္၊ပစ္လႊတ္စမ္းသပ္ႏိုင္ခဲ့ခ်ိန္ဟာ ႐ုရွားထုတ္ တာေဝးပစ္ အဆင့္ျမင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္စနစ္ S-400 ကိုဝယ္ယူခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရဲ႕ အေရးယူဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ စတင္႐ိုက္ခတ္မႈခံရခ်ိန္ႏွင့္လည္းတိုက္ဆိုင္ေနခဲ့ပါတယ္ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ျပည္တြင္းထုတ္ HISAR-A+ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္စနစ္ကို စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားစမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈတစ္ခုကို‌ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ကနဦးဗားရွင္းျဖစ္တဲ့ HISAR-A ေလကာစနစ္ထက္ အနာဂတ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားတဲ့ လက္နက္စနစ္ေတြမွာ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရာတြင္ တိက်မႈနင့္အကြာအေဝး စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တူရကီႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

တူရကီႏိုင္ငံ ASELSAN ႏွင့္ ROKETSAN ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေသာ ပထမဦးဆုံး ျပည္တြင္းထုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္ HISAR-A + လက္နက္စနစ္မွာ HISAR-A ဗားရွင္းထက္ အကြာအေဝးေရာ အျမင့္ပိုင္းတြင္ပါ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားေကာင္းမြန္ခဲ့ပါတယ္။သမၼတ အာဒိုဂန္က လတ္တေလာစမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ဖို႔ လအနည္းငယ္ၾကာေႏွာင့္ေႏွး ခဲ့ရေၾကာင္း၊ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းရေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအေပၚတြင္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္အတြက္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ဒီေတာ့ဘာျဖစ္လဲ၊ အဆိုပါပစၥည္းအား မိမိတို႔ျပည္တြင္း၌ပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔လက္နက္စနစ္ရွိ ဒုံးက်ည္တြင္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ ရလာဒ္အတိုင္း ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ရွိခဲ့ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပစ္ခတ္စဥ္တြင္ TÜBİTAK SAGE ကုမၸဏီထုတ္ ဒုံးထိပ္ဖူးျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ပစ္မွတ္ေလယာဥ္အား အကြာအေဝးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ပင္ ထိမွန္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ HİSAR A + ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္စနစ္ကို တူရကီတပ္မေတာ္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။တပ္ေတာ္မဝင္ခင္မွာ ေနာက္ဆုံးအေခ်ာသပ္ စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္မႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီဟု တူရကီႏိုင္ငံ ကာကြယ္ ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းအတြင္းဝန္႐ုံး (SSB)၏ တြစ္တာလူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသား ထားပါတယ္။လက္နက္စနစ္တြင္ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေရဒါျဖင့္ ပစ္မွတ္တည္ေနရာကို ၫႊန္ျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွ ေျခရာခံထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပစ္ခတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ အေကာင္းဆုံးဖမ္းယူထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈအေနအထားတစ္ရပ္တြင္ ဒုံးက်ည္အား အလိုအေလ်ာက္ ပစ္လႊတ္သည့္စနစ္ကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။

ေရဒါမွ ရရွိေသာ ပစ္မွတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဒုံးက်ည္အား ပစ္မွတ္ဆီသို႔ ထိန္းေက်ာင္းဖ်က္ဆီးေစသည့္ အမိန႔္ေပးထိန္းေက်ာင္းေရးစနစ္သုံး လက္နက္စနစ္ပင္ျဖစ္ၿပီး terminal guidance seeker အဆုံးသတ္ပိုင္းတြင္ ထိန္းေက်ာင္းေရးအာ႐ုံခံကိရိယာျဖင့္ ပစ္မွတ္ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သြား လ်က္ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္၏ ကိုဩဒီနိတ္တြက္ခ်က္မႈအတိအက်ႏွင့္ ဒုံးထိပ္ဖူးအား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း ျပဳလုပ္ကာ ပစ္မွတ္အား တိက်စြာ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပထားပါတယ္။

Turkey’s HISAR-A+ Air Defence System Passes Final Acceptance Test အား ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

CRD_သက္ထူးခန႔္ပိုင္ ေရနံေခ်ာင္း

UNICODE

တူရကီနိုင်ငံ ပြည်တွင်းထုတ် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်သော HISAR-A ကို အဆင့်မြှင့် တင်ထားသည့် HISAR-A Plus (+) လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး လက်နက် စနစ်အား တူရကီစစ်တပ်တွင် တပ်ဖြန့်အသုံးပြုရန်အတွက် လွှဲပြောင်းလက်ခံရေး အတွက် နောက်ဆုံးအပြီးသတ် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğan ၏မိန့်ခွန်းကို ကိုးကား၍ ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းဝန်ရုံး(SSB)က ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။

HISAR-A+ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ်မှ ပစ်လွှတ်လိုက်သော ဒုံးကျည်၏ ပစ်မှတ်အား တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးသည့် video ကို SSB မှ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ရာ ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ခြင်း၊ခြေရာခံထိန်းကျောင်းခြင်းနှင့် kinetic အရွေ့စွမ်းအင်သက်ရောက်မှု စသည့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ HISAR-A+ ADS လေကြောင်းရန် ကာကွယ် ရေးစနစ်ဟာ လေယာဉ်တွေ၊ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်နှင့် ခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေ၊ဒရုန်း (မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်) တွေကို ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ထုတ် လုပ်ထားတဲ့ စနစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။

တူရကီနိုင်ငံအနေနဲ့ ယခုလိုပြည်တွင်းထုတ်လေကြောင်းရန်လက်နက်စနစ်တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်၊ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ချိန်ဟာ ရုရှားထုတ် တာဝေးပစ် အဆင့်မြင့် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ် S-400 ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ အရေးယူဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ စတင်ရိုက်ခတ်မှုခံရချိန်နှင့်လည်းတိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲ ပြည်တွင်းထုတ် HISAR-A+ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ်ကို စွမ်းဆောင်ရည်များစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုတစ်ခုကို‌ အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ကနဦးဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ HISAR-A လေကာစနစ်ထက် အနာဂတ်အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ လက်နက်စနစ်တွေမှာ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာတွင် တိကျမှုနင့်အကွာအဝေး စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုကောင်းမွန် မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း တူရကီနိုင်ငံမှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

တူရကီနိုင်ငံ ASELSAN နှင့် ROKETSAN ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သော ပထမဦးဆုံး ပြည်တွင်းထုတ် နိုင်ငံတော်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည့် HISAR-A + လက်နက်စနစ်မှာ HISAR-A ဗားရှင်းထက် အကွာအဝေးရော အမြင့်ပိုင်းတွင်ပါ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ အာဒိုဂန်က လတ်တလောစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ဖို့ လအနည်းငယ်ကြာနှောင့်နှေး ခဲ့ရကြောင်း၊ပုံမှန်အားဖြင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းရသော ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအပေါ်တွင် အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုဖြင့် ကြုံတွေ့နေရသည့်အတွက်ဖြစ် ကြောင်း၊ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲ၊ အဆိုပါပစ္စည်းအား မိမိတို့ပြည်တွင်း၌ပင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး မိမိတို့လက်နက်စနစ်ရှိ ဒုံးကျည်တွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတို့လိုချင်သည့် ရလာဒ်အတိုင်း ရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိခဲ့ ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ပစ်ခတ်စဉ်တွင် TÜBİTAK SAGE ကုမ္ပဏီထုတ် ဒုံးထိပ်ဖူးဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့် ပစ်မှတ်လေယာဉ်အား အကွာအဝေးတော်တော်များများ၌ပင် ထိမှန်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ HİSAR A + လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ်ကို တူရကီတပ်မတော်ကို လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။တပ်တော်မဝင်ခင်မှာ နောက်ဆုံးအချောသပ် စမ်းသပ် ပစ်ခတ်မှုကို ကျွန်တော်တို့ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီဟု တူရကီနိုင်ငံ ကာကွယ် ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းဝန်ရုံး (SSB)၏ တွစ်တာလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသား ထားပါတယ်။လက်နက်စနစ်တွင်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ရေဒါဖြင့် ပစ်မှတ်တည်နေရာကို ညွှန်ပြနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်မှ ခြေရာခံထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ပစ်ခတ်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်မှ အကောင်းဆုံးဖမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနေအထားတစ်ရပ်တွင် ဒုံးကျည်အား အလိုအလျောက် ပစ်လွှတ်သည့်စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။

ရေဒါမှ ရရှိသော ပစ်မှတ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ဒုံးကျည်အား ပစ်မှတ်ဆီသို့ ထိန်းကျောင်းဖျက်ဆီးစေသည့် အမိန့်ပေးထိန်းကျောင်းရေးစနစ်သုံး လက်နက်စနစ်ပင်ဖြစ်ပြီး terminal guidance seeker အဆုံးသတ်ပိုင်းတွင် ထိန်းကျောင်းရေးအာရုံခံကိရိယာဖြင့် ပစ်မှတ်ဆီသို့ ချဉ်းကပ်သွား လျက် ထိန်းကျောင်းမှုစနစ်၏ ကိုဩဒီနိတ်တွက်ချက်မှုအတိအကျနှင့် ဒုံးထိပ်ဖူးအား ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခြင်း ပြုလုပ်ကာ ပစ်မှတ်အား တိကျစွာ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားတင်ပြထားပါတယ်။

Turkey’s HISAR-A+ Air Defence System Passes Final Acceptance Test အား ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

CRD_သက်ထူးခန့်ပိုင် ရေနံချောင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *