တ ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၂၁ ခု ႏွစ္တြင္ ျမင္ေတြ ႕လာႏိုင္ဖြ ယ္ရွိသည့္ စစ္လ က္န က္ပစ ၥည္းမ်ာ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမင္ေတြ႕လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားတ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA)၏ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမႇင့္ တင္ ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားတိုးတက္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ တိုး တက္မႈမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိေနပါသည္။မတည္ ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း၌ ကူးစက္ေရာဂါ COVID-19 မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ/ ႏိုင္ငံ သားမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း မၾကာေသးမီ အခ်ိန္က တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-အိႏၵိယနယ္စပ္၊ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ ေရလက္ၾကားတို႔ကဲ့သို႔ေသာ တင္းမာမႈမ်ားရွိေနသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္လ်က္ရွိပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ၊ လွ်ပ္စစ္တြန္းအား ေပးစနစ္ ျဖင့္ အသစ္ထပ္မံတည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာသစ္၊ေလယာဥ္ တင္သေဘၤာသုံး ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ထို႔ထက္ပိုေသာ ေခတ္မီ စစ္လက္နက္ပစၥည္းအသစ္မ်ားအား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ပြဲထုတ္လာႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ေရး ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ခန႔္မွန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၂၀၂၇ ခုႏွစ္အမီ စစ္တပ္အတြက္ ရာစုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ကိုခ်မွတ္ကာ စစ္ပညာႏွင့္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာသီအိုရီမ်ား၊ဖြဲ႕စည္းပုံ၊တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊စစ္လက္နက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အား လုံး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုက္တြန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အဆင့္မီစစ္လက္နက္ပစၥည္းသစ္မ်ားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္တီထြင္ ထုတ္လုပ္သြားလိမ့္မည္ဆိုသည္ကို သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါေခ်။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၂ စီးထက္ ပိုမို အ႐ြယ္အစားႀကီးမားမည္ဟု အေတာ္မ်ားမ်ားက ခန႔္မွန္းထားၾကေသာ အဆင့္ျမင့္လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္ေလယာဥ္ လႊတ္တင္သည့္စနစ္ (electromagnetic catapult system) အသုံးျပဳ လာႏိုင္မည့္တည္ေဆာက္ေနဆဲ တတိယေျမာက္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ အာ႐ုံစိုက္ေနၾကပါသည္။ေပက်င္းအေျခစိုက္ ေရတပ္ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ Li Jie က ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္စ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ အဆိုပါတတိယေျမာက္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္ ေတာ္ဝင္အသုံးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Type 054A ဖရီးဂိတ္ထက္ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္ လွ်ပ္စစ္တြန္းအားေပးစနစ္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳထားေသာ Type 054B ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္သစ္ႀကီးကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ ရေတာ့မည္ဟု အမည္မေဖာ္ျပလိုေသာ အတြင္းသတင္းမ်ားကို ကိုးကား၍ Diplomat မဂၢဇင္းက အစီအရင္ခံတင္ျပထားပါသည္။အဆိုပါသတင္းတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အၾကား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ Type 054A ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာမ်ား၊ Type 052D ဖ်က္ သေဘၤာမ်ား၊ Type 055 ဖ်က္သဘၤေဘာအႀကီးစားမ်ား၊ Type 071 ကမ္းတက္ သေဘၤာ မ်ားႏွင့္ Type 075 ကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရးစစ္သေဘၤာမ်ားကို ဆက္တိုက္ထုတ္လုပ္ တပ္ေတာ္ဝင္အသုံးျပဳသြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။ Type 075 ကမ္းတက္ တိုက္ခိုက္ေရးစစ္သေဘၤာမ်ားကေတာ့ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းအခ်ိန္မ်ားမွာပင္ တပ္ေတာ္ ဝင္အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ထားၾကပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္တိုက္ေလယာဥ္ကိုလည္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္စမ္းသပ္ပ်ံသန္းဖို႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေလ ေၾကာင္းအဖြဲ႕အစည္း Aeronautical Establishment ၏ WeChat လူမႈကြန္ယက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက အမ်ားျပည္သူသို႔အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားပါေသးသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ တိုက္ေလယာဥ္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမပါ ရွိေသာ္လည္း ရရွိထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသစ္ တြင္ တင္ေဆာင္အသုံးျပဳသြားရန္ FC-31 ယခင္ဗားရွင္းအေဟာင္းမွ အဆင့္ျမင့္တင္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္စစ္ဘက္ ေလေၾကာင္းကြၽမ္းက်င္သူ Fu Qianshao က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာန ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္စ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ေလယာဥ္ပိုင္းမွာက်န္ေနေသးတာကေတာ့ ျပည္တြင္းထုတ္ အင္ဂ်င္ မ်ားႏွင့္ စီးရီးလိုက္အမ်ားအျပားစတင္ထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ J-20 ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

J-20 ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္သည္လည္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္အင္ဂ်င္သစ္မ်ားႏွင့္အတူ တရားဝင္ထုတ္ႂကြားႏိုင္ေတာ့မည္ဟု စစ္ေရးေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကိုယ္ေပ်ာက္ဗုံးႀကဲေလယာဥ္သစ္ H-20 မည္သည့္အဆင့္ ေရာက္ရွိ ေနၿပီဆိုသည္ကို စစ္ဘက္ဝါသနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသည္းအသန္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့ရ ေသာ သတင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ကုန္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ ေတြ႕လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈေတြထြက္ေပၚလာခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ထဲတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ PLA အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားအား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အဓိကအေရးပါဆုံး အခန္း က႑မွ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ရန္လိုမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္း၊ အိႏၵိယနယ္စပ္ႏွင့္ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ႏွင့္နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ပါသည္။

ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္စ္သတင္းဌာနကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ Y-20 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ႀကီးကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၏ ဒိပ္ဒိပ္ႀကဲ စူပါစတားအျဖစ္ မဲအေရအတြက္အမ်ားဆုံးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ျပည္တြင္းထုတ္ျဖစ္ေသာ အဆိုပါ Y-20 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ႀကီးသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း လမ်ားတြင္ဝူဟန္ၿမိဳ႕သို႔ ေဆးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း မ်ားပို႔ေဆာင္ရာတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကို ေခါက္ေရမ်ားစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့႐ုံမွ်မက ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပး ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ားကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ ႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယေနရာမွာရပ္တည္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကေတာ့ သေဘၤာဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ မ်ားျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ မၾကာမၾကာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား ခုတ္ေမာင္းဝင္ ေရာက္လာမႈမ်ားၾကားတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ သည့္ လက္နက္လည္းျဖစ္ပါသည္။ဇူလိုင္လအတြင္း၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ေလယာဥ္ တင္တိုက္ခိုက္ေရးအုပ္ ၂ ခုအားေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တစ္လအၾကာ၌ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး DF-26 ႏွင့္ DF-21D သေဘၤာဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားစြာ စမ္းသပ္ပစ္ လႊတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါအခ်က္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ရန္စက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ဟန႔္တားေစႏိုင္ခဲ့သည့္အခ်က္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

မဲအေရအတြက္ ၃၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တတိယေနရာရပ္တည္ခဲ့ေသာ လက္နက္မွာ တ႐ုတ္ေရတပ္၏ ပထမဦးဆုံးကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္ Type 075 ျဖစ္သည္။၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ပထမဦးဆုံးစမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ၿပီးစီး ခဲ့ၿပီး ၎၏ေနာက္တြင္ မဲအေရအတြက္ ၃၀၀၀ ႏွင့္ ကပ္လ်က္ကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသစ္ Shandong ျဖစ္ပါသည္။Shandong ေလယာဥ္ တင္သေဘၤာကို ဖ်က္သေဘၤာမ်ားၿခံရံလ်က္ ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာအတြင္းကပင္ ထိုင္ဝမ္ေရ လက္ၾကားသို႔ ပုံမွန္ေမာင္းႏွင္စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Y-8 ဘက္စုံသုံးေလယာဥ္မွာ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားတြင္ ပုံမွန္ကင္းလွည့္တာဝန္မ်ားကို ေျပာင္ေျမာက္စြာထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မဲအေရအတြက္ ၁၅၀၀ ခန႔္ေပးထားၾကသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က ကုန္းျမင့္ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားသို႔ တိုက္ပြဲဝင္အသင့္ ရည္မွန္း ခ်က္တာဝန္မ်ားကို မၾကာခဏထမ္းေဆာင္ခဲ့ရေသာ Type 15 အေပါ့စားတင့္ကားမွာ မဲအေရအတြက္ ၂၈၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ပါသည္။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၏ အဆင့္ျမင့္တင္ေရးစီမံခ်က္/လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း သိသိသာသာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ အေရးပါေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထား ၿပီလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပက်င္းအေျခစိုက္ စစ္ေရးေလ့လာအကဲခတ္ကြၽမ္းက်င္သူ Wei Dongxu က ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္စ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္ Liu Xuanzun ေရးသားထားေသာ From 3rd aircraft carrier to fighter jets: weapons to expect in 2021 အား ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

CRD_သက္ထူးခန္႔ပိုင္ ( ေရနံေခ်ာင္း )

မွတ္ခ်က္ ခရက္ဒစ္ေပး၍ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ရွိပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
THKP

unicode

တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မြင်တွေ့လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများတရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(PLA)၏ တပ်မတော်အဆင့်မြှင့်တင် ရေးလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများတိုးတက်ထုတ်လုပ်ခြင်းများတွင် တိုး တက်မှုများကို လာမည့်နှစ်များတွင်လည်း ဆက်လက်မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိနေပါသည်။မတည် ငြိမ်မှုများနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း၌ ကူးစက်ရောဂါ COVID-19 မှ တရုတ်နိုင်ငံသူ/ နိုင်ငံ သားများကို ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများကိုလည်း မကြာသေးမီ အချိန်က တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး တရုတ်-အိန္ဒိယနယ်စပ်၊တောင်တရုတ်ပင်လယ်နှင့် ထိုင်ဝမ် ရေလက်ကြားတို့ကဲ့သို့သော တင်းမာမှုများရှိနေသည့် ဒေသများအတွင်းရှိ နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်လျက်ရှိပါသည်။

တရုတ်နိုင်ငံ၏ တတိယမြောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၊ လျှပ်စစ်တွန်းအား ပေးစနစ် ဖြင့် အသစ်ထပ်မံတည်ဆောက်ထုတ်လုပ်ထားသော ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောသစ်၊လေယာဉ် တင်သင်္ဘောသုံး ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ်များ စသည်ဖြင့် ထို့ထက်ပိုသော ခေတ်မီ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအသစ်များအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပွဲထုတ်လာနိုင်ကြောင်း စစ်ရေး လေ့လာအကဲခတ်သူများက ခန့်မှန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။၂၀၂၇ ခုနှစ်အမီ စစ်တပ်အတွက် ရာစုနှစ်ရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ကာ စစ်ပညာနှင့် စစ်နည်းဗျူဟာသီအိုရီများ၊ဖွဲ့စည်းပုံ၊တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊စစ်လက်နက် ပစ္စည်းကိရိယာများ အား လုံး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းသစ်များကို လာမည့်နှစ်များအတွင်း ဆက်လက်တီထွင် ထုတ်လုပ်သွားလိမ့်မည်ဆိုသည်ကို သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါချေ။

တရုတ်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသော လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၂ စီးထက် ပိုမို အရွယ်အစားကြီးမားမည်ဟု အတော်များများက ခန့်မှန်းထားကြသော အဆင့်မြင့်လျှပ်စစ် သံလိုက်လေယာဉ် လွှတ်တင်သည့်စနစ် (electromagnetic catapult system) အသုံးပြု လာနိုင်မည့်တည်ဆောက်နေဆဲ တတိယမြောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအား နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာ အတော်များများမှ အာရုံစိုက်နေကြပါသည်။ပေကျင်းအခြေစိုက် ရေတပ် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ Li Jie က ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်စ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင် အဆိုပါတတိယမြောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တပ် တော်ဝင်အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

Type 054A ဖရီးဂိတ်ထက်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သည့် လျှပ်စစ်တွန်းအားပေးစနစ် တပ်ဆင် အသုံးပြုထားသော Type 054B ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်သစ်ကြီးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တွေ့မြင် ရတော့မည်ဟု အမည်မဖော်ပြလိုသော အတွင်းသတင်းများကို ကိုးကား၍ Diplomat မဂ္ဂဇင်းက အစီအရင်ခံတင်ပြထားပါသည်။အဆိုပါသတင်းတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်အကြား တရုတ်နိုင်ငံသည် Type 054A ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောများ၊ Type 052D ဖျက် သင်္ဘောများ၊ Type 055 ဖျက်သင်္ဘဘောအကြီးစားများ၊ Type 071 ကမ်းတက် သင်္ဘော များနှင့် Type 075 ကမ်းတက်တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘောများကို ဆက်တိုက်ထုတ်လုပ် တပ်တော်ဝင်အသုံးပြုသွားနိုင်လိမ့်မည်ဟု ရေးသားထားပါသည်။ Type 075 ကမ်းတက် တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘောများကတော့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းအချိန်များမှာပင် တပ်တော် ဝင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားကြပါသည်။

တရုတ်နိုင်ငံ၏ မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေယာဉ်ကိုလည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာပင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ပျံသန်းဖို့ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ လေ ကြောင်းအဖွဲ့အစည်း Aeronautical Establishment ၏ WeChat လူမှုကွန်ယက်တွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇွန်လအတွင်းက အများပြည်သူသို့အသိပေး ထုတ်ပြန်ထားပါသေးသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွင် တိုက်လေယာဉ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များမပါ ရှိသော်လည်း ရရှိထားသောသတင်းအချက်အလက်များအရ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသစ် တွင် တင်ဆောင်အသုံးပြုသွားရန် FC-31 ယခင်ဗားရှင်းအဟောင်းမှ အဆင့်မြင့်တင် ထုတ်လုပ်ထားသော ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တရုတ်စစ်ဘက် လေကြောင်းကျွမ်းကျင်သူ Fu Qianshao က နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာန ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်စ်သို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။လေယာဉ်ပိုင်းမှာကျန်နေသေးတာကတော့ ပြည်တွင်းထုတ် အင်ဂျင် များနှင့် စီးရီးလိုက်အများအပြားစတင်ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်သော J-20 ကိုယ်ပျောက် တိုက်လေယာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

J-20 ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ်သည်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းထုတ်အင်ဂျင်သစ်များနှင့်အတူ တရားဝင်ထုတ်ကြွားနိုင်တော့မည်ဟု စစ်ရေးလေ့လာအကဲခတ်သူများက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ထို့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်သစ် H-20 မည်သည့်အဆင့် ရောက်ရှိ နေပြီဆိုသည်ကို စစ်ဘက်ဝါသနာရှင်များအနေဖြင့် အသည်းအသန်မျှော်လင့်တောင့်တခဲ့ရ သော သတင်းများထဲမှ တစ်ခုဆိုလျှင် မှားမည်မထင်ပေ။၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကုန်ခါနီးအချိန်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မျက်ဝါးထင်ထင်မြင် တွေ့လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခေတ်မီအဆင့်မြင့်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများအပေါ် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထဲတွင် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသူ/သားများအား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အဓိကအရေးပါဆုံး အခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရန်လိုမှုများကို တားဆီးကာကွယ်ခြင်း၊ အိန္ဒိယနယ်စပ်နှင့်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက်တွင် နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာ အာဏာ နှင့်နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းများဖြင့် ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါသည်။

ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်စ်သတင်းဌာနကပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် Y-20 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ ဒိပ်ဒိပ်ကြဲ စူပါစတားအဖြစ် မဲအရေအတွက်အများဆုံးပေးခဲ့ကြပါသည်။ပြည်တွင်းထုတ်ဖြစ်သော အဆိုပါ Y-20 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလနှင့် နောက်ပိုင်း လများတွင်ဝူဟန်မြို့သို့ ဆေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်း များပို့ဆောင်ရာတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရည်မှန်းချက်တာဝန်များကို ခေါက်ရေများစွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ရုံမျှမက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုများ ပို့ဆောင်ပေး နိုင်ခဲ့မှုများကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အောင်မြင်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် လေယာဉ် ကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်ခဲ့သော လက်နက်ကတော့ သင်္ဘောဖျက်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် များဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှ မကြာမကြာ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများ ခုတ်မောင်းဝင် ရောက်လာမှုများကြားတွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်း စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နိုင်ခဲ့ သည့် လက်နက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဇူလိုင်လအတွင်း၌ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် လေယာဉ် တင်တိုက်ခိုက်ရေးအုပ် ၂ ခုအားတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်သို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် တစ်လအကြာ၌ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ရေတပ်လေ့ကျင့်ခန်း များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး DF-26 နှင့် DF-21D သင်္ဘောဖျက်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များစွာ စမ်းသပ်ပစ် လွှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါအချက်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရန်စကျူးကျော်မှုများကို ဟန့်တားစေနိုင်ခဲ့သည့်အချက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

မဲအရေအတွက် ၃၄၀၀ ကျော်နှင့် တတိယနေရာရပ်တည်ခဲ့သော လက်နက်မှာ တရုတ်ရေတပ်၏ ပထမဦးဆုံးကမ်းတက်တိုက်ခိုက်ရေး စစ်ရေယာဉ် Type 075 ဖြစ်သည်။၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းတွင် ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုများပြု လုပ်ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ၎င်း၏နောက်တွင် မဲအရေအတွက် ၃၀၀၀ နှင့် ကပ်လျက်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသစ် Shandong ဖြစ်ပါသည်။Shandong လေယာဉ် တင်သင်္ဘောကို ဖျက်သင်္ဘောများခြံရံလျက် ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာအတွင်းကပင် ထိုင်ဝမ်ရေ လက်ကြားသို့ ပုံမှန်မောင်းနှင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Y-8 ဘက်စုံသုံးလေယာဉ်မှာ ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတွင် ပုံမှန်ကင်းလှည့်တာဝန်များကို ပြောင်မြောက်စွာထမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မဲအရေအတွက် ၁၅၀၀ ခန့်ပေးထားကြသည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နယ်စပ် တင်းမာမှုများဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်က ကုန်းမြင့်တောင်ပေါ်ဒေသများသို့ တိုက်ပွဲဝင်အသင့် ရည်မှန်း ချက်တာဝန်များကို မကြာခဏထမ်းဆောင်ခဲ့ရသော Type 15 အပေါ့စားတင့်ကားမှာ မဲအရေအတွက် ၂၈၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပါသည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် တရုတ်နိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်၏ အဆင့်မြင့်တင်ရေးစီမံချက်/လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အတွင်း သိသိသာသာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုအချို့ ရရှိခဲ့ပါသည်။တရုတ် နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အရေးပါသော စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပိုင်ဆိုင်ထား ပြီလည်းဖြစ်ကြောင်း ပေကျင်းအခြေစိုက် စစ်ရေးလေ့လာအကဲခတ်ကျွမ်းကျင်သူ Wei Dongxu က ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်စ်သို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။

ဆောင်းပါးရှင် Liu Xuanzun ရေးသားထားသော From 3rd aircraft carrier to fighter jets: weapons to expect in 2021 အား ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

CRD_သက်ထူးခန့်ပိုင် ( ရေနံချောင်း )

မှတ်ချက် ခရက်ဒစ်ပေး၍ ကူးယူဖော်ပြခွင့်ရှိပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်
THKP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *