ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး တိုက္ခိုက္ေရး ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား…

ယေန႔တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ကမၻာေပၚရွိနိုင္ငံ တိုင္းသည္ နိုင္ငံေရး စီးပြားေရးနဲ႔စစ္ေရးက႑ရပ္ စတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ၎တို႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံက ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေန တာေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ၎က႑ရပ္ ေတြအနက္ နိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးမွာ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုနဲ႔ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မွုတစ္ရပ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာနိုင္ေပမဲ့ စစ္ေရးက႑ရပ္မွာ နိုင္ငံတကာနဲ႔ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ မွုသာမက နိုင္ငံရဲ့ ပင္ကိုလုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္ ေတြခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မွသာ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ လာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ေခတ္မီတဲ့ေနာက္ဆုံးေပၚ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းဟာ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာတဲ့ တပ္မေတာ္ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၎လက္နက္စနစ္ေတြထဲက စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္ေရငုပ္သေဘၤာေတြဟာလဲ နိုင္ငံတကာေရတပ္ေတြအတြက္ လြန္စြာအားကိုးအားထားျပဳရာလက္နက္စနစ္လို႔ဆိုရမွာျဖစ္ ပါတယ္။အဲဒီေရငုပ္သေဘၤာေတြမွာ ရန္သူေရငုပ္သေဘၤာ ေတြကို ရွာေဖြေထာက္လွမ္းနိုင္တဲ့ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆိုနာစနစ္ပါရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ၎ေရငုပ္ သေဘၤာေတြဟာ ရန္သူ႔ေရယာဥ္ေတြနဲ႔ စစ္သေဘၤာေတြ မသိေအာင္ အနားကိုခ်ဥ္းကပ္တဲ့ေနရာမွာ အလြန္အေရးပါပါ တယ္ေနာက္ဆုံးေပၚတိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာေတြအနက္ တခ်ိဳ႕မွာ သေဘၤာေတြနဲ႔ေျမျပင္ပစ္မွတ္ေတြကို ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္ေတြနဲ႔ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္နိုင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ယခုေဆာင္းပါးမွာ ပစ္စြမ္းအား၊ တိုက္စြမ္းအားနဲ႔ အျခားစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးကမၻာ့အေကာင္းဆုံးေရငုပ္ သေဘၤာအခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Seawof အတန္းအစားကလီးယားစြမ္းအင္သုံးေရငုပ္သေဘၤSeawolf အတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာေတြဟာ ေခတ္အမီ ဆုံးျဖစ္႐ုံသာမက ကမၻာေပၚရွိ တိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာေတြ အနက္ ေဈးအႀကီးဆုံးလဲျဖစ္ပါတယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာေတြကို ဆိုဗီယက္ထုတ္ Typhoon အတန္းအစား ေနာက္ဆုံးေပၚပဲ့ထိန္း ဒုံးက်ည္တင္ေရငုပ္သေဘၤာနဲ႔ Akula အတန္းအစားတိုက္ခိုက္ေရး ေရငုပ္သေဘၤာေတြကိုရွာေဖြတိုက္ခိုက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အစပိုင္းမွာ ၎ေရငုပ္သေဘၤာ ၁၂ စင္းထုတ္ လုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားေပမဲ့ ၎ေရငုပ္သေဘၤာ ၁၂ စင္းအတြက္ တန္ဖိုး ပမာဏဟာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲလြန္ေခတ္အသုံးစရတ္ထူေထာင္ခဲ့ အေမရိကန္နိုင္ငံအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားေနတာေၾကာင့္ ၎ ေရငုပ္သေဘၤာထုတ္လုပ္မွုကို ၃ စင္းနဲ႔ သာရပ္တန႔္ခဲ့ပါတယ္။လက္ရွိမွာ ၎ေရငုပ္သေဘၤာေတြကို တပ္ေတာ္သြင္းအသုံး ျပဳလ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုသက္သာတဲ့ Virginia အတန္းအစားတိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာကို ဒီဇိုင္းေျပာင္း လဲထုတ္လုပ္လာခဲ့ပါတယ္။

၎ေရငုပ္သေဘၤာေတြကို အေမရိကန္ $&c 3.0 General Dynamics Electric Boat weo’s တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္တပ္ေတာ္သြင္းခဲ့ပါတယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စင္းရဲ့ တန္ဖိုးဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံနီးပါးတန္ဖိုးရွိပါတယ္။၎ေရငုပ္ သေဘၤာဟာ ေရျပင္ေပၚမွာ အေလးခ်ိန္ ၈၆ဝဝ တန္တင္ေဆာင္ နိုင္ၿပီး ေရေအာက္ငုပ္လၽွိုးခ်ိန္မွာ အေလးခ်ိန္ ၉၁၃၈ တန္တင္ ေဆာင္နိုင္ပါတယ္၎ေရငုပ္သေဘၤာဟာ အလ်ား ၃၅၃ ေပ၊ အနံ ေပ ၄ဝ ရွိၿပီး အျမန္ႏွုန္းတစ္နာရီ ေရမိုင္ ၃၅ မိုင္အထိေရာက္ရွိေမာင္းႏွင္ နိုင္တဲ့အျပင္ ေရေအာက္အနက္ ၁၆ဝဝ ေပအထိ ငုပ္လၽွိုးနိုင္ပါ တယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာမွာ အရာရွိ ၁၇ ဦးအပါအဝင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း ၁၄၀ ဦးအထိ လိုက္ပါစီးနင္းနိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဲဒီေရငုပ္သေဘၤာမွာ ၆၆ဝ မီလီမီတာေတာ္ပီဒိုႁပြန္ ၈ ခုပါရွိၿပီး Tomahawk ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးဒုံးက်ည္၊ Harpoon သေဘၤာ ဖ်က္ဒုံးက်ည္နဲ႔ Mk 48 ပဲ့ထိန္းေတာ္ပီဒို စုစုေပါင္းအစင္း ၅၁ အထိ သယ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္။Virginia အတန္းအစားန်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးေရငုပ္သေဘၤာအေမရိကန္ေရတပ္ရဲ့ Virginia အတန္းအစားန်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သုံးေရငုပ္သေဘၤာေတြဟာ Los Angeles အတန္းအစား ေရငုပ္သေဘၤာေတြရဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။၎ေရငုပ္ သေဘၤာဟာ Seawolf အတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာေတြထက္ပိုမို ေသးငယ္ၿပီး ေဈးႏွုန္းသက္သာစြာနဲ႔ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္ထား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီေရငုပ္သေဘၤာေတြကို အစင္းေရ ၃၀ အထိ ထုတ္လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး လက္ရွိမွာ ၁၉ စင္းထုတ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။

ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စင္းရဲ့ ကုန္က်စရိတ္က ၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံနီးပါးရွိပါတယ္။ဒီေရငုပ္သေဘၤာေတြမွာ ေဒါင္လိုက္ ပစ္လႊတ္ေရးႁပြန္ ၁၂ ခုတပ္ဆင္ထားၿပီး ၎ပစ္လႊတ္ေရးႁပြန္ေတြမွာ အကြာအေဝး ၁၇ဝဝ ကီလိုမီတာအထိ ေရာက္ရွိပစ္ခတ္ နိုင္တဲ့ Tomahawk ေျမျပင္ပစ္တိုက္ခိုက္ေရးခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္ေတြ အသုံးျပဳပစ္ခတ္နိုင္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ၎ေရငုပ္သေဘၤာမွာ ၅၃၃ မီလီမီတာ ေတာ္ပီဒို ႁပြန္ ၄ ခုတပ္ဆင္ထားၿပီး ၎ႁပြန္ေတြကတစ္ဆင့္ Mk.48 အႀကီး စားေတာ္ပီဒိုေတြနဲ႔ Sub-Harpoon သေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္ေတြ စုစုေပါင္း ၂၆ စင္းအထိ ထည့္သြင္းပစ္ခတ္နိုင္ပါတယ္။၎ ေရငုပ္သေဘၤာေတြကို အထူးစစ္ဆင္ေရးေတြအတြက္သာ အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။

ဒီေရငုပ္သေဘၤာမွာ အရာရွိ ၁၅ ဦးအပါအဝင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၃၅ ဦးလိုက္ပါစီးနင္းနိုင္ၿပီး တစ္နာရီကို ေရမိုင္ ၂၅ မိုင္ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိေမာင္း ႏွင္နိုင္ပါတယ္။ ။Astute အတန္းအစားကလီးယားစြမ္းအင္သုံးေရငုပ္သေဘၤာၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္ဟာ ပထမဆုံး Astute အတန္းအစားန်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးတိုက္ခိုက္ေရး ေရငုပ္သေဘၤာကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တပ္ေတာ္သြင္း အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္အေနနဲ႔ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ၎ေရငုပ္သေဘၤာ ၇ စင္းတည္ေဆာက္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ၄ စင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ သက္တမ္းရင့္ Swiftsure အတန္းအစားတိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာေတြေနရာ မွာ အစားထိုးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာေတြဟာ ကိုယ္ေပ်ာက္လွုပ္ရွားစစ္ကစားနိုင္စြမ္းျမင့္မားၿပီး လက္နက္အမ်ားအျပားကို တင္ေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

ဒီေရငုပ္သေဘၤာတစ္စင္းရဲ့ ကုန္က်စရိတ္က စတာလင္ေပါင္ ၁ ဒသမ ၆၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ပါတယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာဟာ အရွည္ ၉၇ ေပ၊ အက်ယ္ ၃၇ ေပရွိၿပီး ေရေအာက္အနက္ ၉၈၄ ေပအထိ ငုပ္လၽွိုနိုင္ပါတယ္။အဲဒီေရငုပ္သေဘၤာမွာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၉၈ ဦးအထိ လိုက္ပါ စီးနင္းနိုင္ၿပီး အျမန္ႏွုန္းတင္ရီ ေရမိုင္ ၃၀ နဲ႔ ေရာက္ရွိေမာင္းႏွင္ နိုင္ပါတယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာေတြမွာ ၅၃၃ မီလီမီတာေတာ္ပီဒို ႁပြန္ ၆ ခုတပ္ဆင္ထားၿပီး ၎ႁပြန္ေတြက Spearfish ေတာ္ပီဒိုေတြ၊ Sub-Harpoon သ ေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္ေတြနဲ႔ Tomahawk ခ႐ုဇ္ဒုံး က်ည္ေတြကို ပစ္လႊတ္နိုင္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ၎ေရငုပ္သေဘၤာ Astute မွာ အကြာအေဝး ၇ဝဝ ကီလိုမီတာအထိ ေရာက္ရွိပစ္ခတ္နိုင္တဲ့ Tomahawk Block IV ေျမျပင္ပစ္ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္ေတြပါရွိကာ ၎ ဒုံးက်ည္ေတြဟာ ရန္သူ႔ သေဘၤာေတြနဲ႔ ေျမျပင္ပစ္မွတ္ေတြကို ပစ္ခတ္နိုင္ပါတယ္။

Yasen အတန္းအစားန်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးေရငုပ္သေဘၤအေနာက္နိုင္ငံေတြက Graney အတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာ ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ Project 885 Yasen ေရငုပ္သေဘၤာ | ဟာ ႐ုရွားနိုင္ငံရဲ့ ေနာက္ဆုံးန်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံးတိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီေရငုပ္သေဘၤာကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မွာေရခ်ခဲ့ေပမဲ့ တည္ေဆာက္မွုကို အသုံးစရိတ္အခက္အခဲေၾကာင့္ ရပ္တန႔္ခဲ့ပါတယ္။၎ေနာက္ ဒီေရငုပ္သေဘၤာကို ႐ုရွားေရတပ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွသာ တပ္ေတာ္သြင္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္၎ေရငုပ္သေဘၤာအနည္းဆုံး ၆ စင္းကို တပ္ေတာ္သြင္းအသုံးျပဳနိုင္ဖို႔ စီစဥ္ ထားၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ၃ စင္းတည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ကာ သက္တမ္းရင့္ Akula အတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာေတြေနရာမွာ အစားထိုးအသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာတစ္ စင္းရဲ့ ကုန္က်စရိတ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈ဝဝ တန္ဖိုး ရွိပါတယ္။

၎ေရငုပ္သေဘၤာမွာ ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္အမ်ိဳးမ်ိဳးပစ္ခတ္နိုင္တဲ့ ေထာင္လိုက္ပစ္ဒုံးပစ္ႁပြန္ ၂၄ ခုပါရွိၿပီး အကြာအေဝး ၃ဝဝ ကီလို မီတာအထိေရာက္ရွိပစ္ခတ္နိုင္တဲ့ P-800 Oniks ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္ေတြ လဲပါရွိပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ၎မွာ ေတာ္ပီဒိုေတြနဲ႔ သေဘၤာဖ်က္ဒုံး က်ည္ေတြထည့္သြင္းပစ္ခတ္နိုင္တဲ့ ၆၅ဝ မီလီမီတာေတာ္ပီဒိုႁပြန္ ၈ ခုပါရွိပါတယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာဟာ အရွည္ ၄၃ဝ ေပ၊ အက်ယ္ ၄၃ ေပရွိၿပီး ေရေအာက္အနက္ ၁၄၇၅ ေပအထိ ငုပ္လၽွိုး နိုင္ကာ အျမန္ႏွုန္းတစ္နာရီကို ေရမိုင္ ၂၈ မိုင္အထိ ေရာက္ရွိေမာင္း ႏွင္နိုင္ပါတယ္။Sierra II အတန္းအစားကလီးယားစြမ္းအင္သုံးေရငုပ္သေဘၤာ႐ုရွားနိုင္ငံဟာ ပထမဆုံး Sierra II အတန္းအစားေရငုပ္ သေဘၤာကို ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာတပ္ေတာ္သြင္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ေရငုပ္သေဘၤာကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ တပ္ေတာ္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

႐ုရွားနိုင္ငံဟာ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္မွုေၾကာင့္ ၎ေရငုပ္သေဘၤာ ၂ စင္းကိုသာ တပ္ေတာ္သြင္းအသုံးျပဳနိုင္ခဲ့ပါတယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာေတြကို ေပါ့ပါးၿပီးခိုင္မာက်စ္လ်စ္တဲ့ တိုက္ေတနီယံကိုယ္ထည္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာေတြ | ဟာ အရွည္ ၃၅၁ ေပ၊ အက်ယ္ ၄၇ ေပအထိရွိၿပီး ေရေအာက္အနက္ ၅၂၀ မီတာမွာ ငုပ္လၽွိုးနိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။၎ေရငုပ္ သေဘၤာဟာ အျမန္ႏွုန္းတစ္နာရီကို ေရမိုင္ ၃၂ မိုင္အထိ ေရေအာက္ငုပ္လၽွိုးေမာင္းႏွင္နိုင္ပါတယ္။၎ေရငုပ္သေဘၤာမွာ ၅၃၀ မီလီမီတာ ေတာ္ပီဒိုႁပြန္ ၄ ခု၊ SS-N-15 Starfish ေရငုပ္သေဘၤာ ဖ်က္လက္နက္၊ SS-N-16 Stallion ေတာ္ပီဒိုေတြနဲ႔ မိုင္း ၄၂ လုံးကို ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေရငုပ္သေဘၤာေတြရဲ့ အဓိကရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ ဟာ ရန္သူ႔ေရငုပ္သေဘၤာေတြနဲ႔အျခားသေဘၤာေတြကို ရွာေဖြတိုက္ ခိုက္ဖ်က္ဆီးဖို႔ျဖစ္တဲ့အျပင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းနယ္ေျမစိုးမိုးေရး နဲ႔လုံျခဳံေရးအတြက္ အဓိကအားကိုးအားထားရတဲ့လက္နက္စနစ္ တစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။သို႔ျဖစ္၍ ကမၻာ့အင္အားႀကီးနဲ႔ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးနိုင္ငံေတြအပါအဝင္ အျခားဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံေတြဟာလဲ ေခတ္မီေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္ေရးကို အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္လ်က္ရွိတာေတြ႕ရွိရပါတယ္။တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရငုပ္ သေဘာေတြဟာ နိုင္ငံေရျပင္ပိုင္နက္နယ္ေျမကာကြယ္ရာမွာ မရွိမျဖစ္အေရးပါတဲ့အျပင္ ရန္သူသေဘၤာေတြရဲ့ တိုက္ခိုက္မွုက ႀကိဳတင္ေထာက္လွမ္းကာကြယ္ရာမွာလဲ အသုံးဝင္လွပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့နိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ၎တို႔ရဲ့ စစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႕ေတြမွာ ေရငုပ္သေဘၤာေတြဝယ္ယူတပ္ဆင္နိုင္ေရး၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္နိုင္ ေရးနဲ႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းပိုင္နက္နယ္ေျမကို ကာကြယ္နိုင္ေရးတို႔ အတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာနိုင္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

စာေရးသူ ဆရာ ေမာင္ဉာဏ္ အားေလးစားစြာ ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။
သုတကမၻာဂ်ာနယ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။

UNICODE

ယနေ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံ တိုင်းသည် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးနဲ့စစ်ရေးကဏ္ဍရပ် စတဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ၎င်းတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဘက်ပေါင်းစုံက ခေတ်မီတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နေ တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ၎င်းကဏ္ဍရပ် တွေအနက် နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေးမှာ နိုင်ငံအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုတစ်ရပ် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်ပေမဲ့ စစ်ရေးကဏ္ဍရပ်မှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန် မှုသာမက နိုင်ငံရဲ့ ပင်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ရည်မှန်းချက် တွေချမှတ်ဖော်ဆောင်နိုင်မှသာ ခေတ်မီတပ်မတော်တည်ဆောက် လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ခေတ်မီတဲ့နောက်ဆုံးပေါ် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဟာ ကျစ်လျစ်ခိုင်မာတဲ့ တပ်မတော်ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် အထောက်အကူပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ ၎င်းလက်နက်စနစ်တွေထဲက စွမ်းဆောင် ရည်မြင့်ရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာလဲ နိုင်ငံတကာရေတပ်တွေအတွက် လွန်စွာအားကိုးအားထားပြုရာလက်နက်စနစ်လို့ဆိုရမှာဖြစ် ပါတယ်။အဲဒီရေငုပ်သင်္ဘောတွေမှာ ရန်သူရေငုပ်သင်္ဘော တွေကို ရှာဖွေထောက်လှမ်းနိုင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ ဆိုနာစနစ်ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ၎င်းရေငုပ် သင်္ဘောတွေဟာ ရန်သူ့ရေယာဉ်တွေနဲ့ စစ်သင်္ဘောတွေ မသိအောင် အနားကိုချဉ်းကပ်တဲ့နေရာမှာ အလွန်အရေးပါပါ တယ်နောက်ဆုံးပေါ်တိုက်ခိုက်ရေးရေငုပ်သင်္ဘောတွေအနက် တချို့မှာ သင်္ဘောတွေနဲ့မြေပြင်ပစ်မှတ်တွေကို ခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ယခုဆောင်းပါးမှာ ပစ်စွမ်းအား၊ တိုက်စွမ်းအားနဲ့ အခြားစွမ်းဆောင်ရည်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရေငုပ် သင်္ဘောအချို့ကို ထုတ်နုတ်ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

Seawof အတန်းအစားကလီးယားစွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘေSeawolf အတန်းအစားရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာ ခေတ်အမီ ဆုံးဖြစ်ရုံသာမက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိုက်ခိုက်ရေးရေငုပ်သင်္ဘောတွေ အနက် ဈေးအကြီးဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို ဆိုဗီယက်ထုတ် Typhoon အတန်းအစား နောက်ဆုံးပေါ်ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည်တင်ရေငုပ်သင်္ဘောနဲ့ Akula အတန်းအစားတိုက်ခိုက်ရေး ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာ ၎င်းရေငုပ်သင်္ဘော ၁၂ စင်းထုတ် လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ ၎င်းရေငုပ်သင်္ဘော ၁၂ စင်းအတွက် တန်ဖိုး ပမာဏဟာ စစ်အေးတိုက်ပွဲလွန်ခေတ်အသုံးစရတ်ထူထောင်ခဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားနေတာကြောင့် ၎င်း ရေငုပ်သင်္ဘောထုတ်လုပ်မှုကို ၃ စင်းနဲ့ သာရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ ၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို တပ်တော်သွင်းအသုံး ပြုလျက်ရှိပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုသက်သာတဲ့ Virginia အတန်းအစားတိုက်ခိုက်ရေးရေငုပ်သင်္ဘောကို ဒီဇိုင်းပြောင်း လဲထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။

၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို အမေရိကန် $&c 3.0 General Dynamics Electric Boat weo’s တည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီက ၁၉၈၉ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ စတင်တပ်တော်သွင်းခဲ့ပါတယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံနီးပါးတန်ဖိုးရှိပါတယ်။၎င်းရေငုပ် သင်္ဘောဟာ ရေပြင်ပေါ်မှာ အလေးချိန် ၈၆ဝဝ တန်တင်ဆောင် နိုင်ပြီး ရေအောက်ငုပ်လျှိုးချိန်မှာ အလေးချိန် ၉၁၃၈ တန်တင် ဆောင်နိုင်ပါတယ်၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောဟာ အလျား ၃၅၃ ပေ၊ အနံ ပေ ၄ဝ ရှိပြီး အမြန်နှုန်းတစ်နာရီ ရေမိုင် ၃၅ မိုင်အထိရောက်ရှိမောင်းနှင် နိုင်တဲ့အပြင် ရေအောက်အနက် ၁၆ဝဝ ပေအထိ ငုပ်လျှိုးနိုင်ပါ တယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောမှာ အရာရှိ ၁၇ ဦးအပါအဝင် တပ်ဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၁၄၀ ဦးအထိ လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင် အဲဒီရေငုပ်သင်္ဘောမှာ ၆၆ဝ မီလီမီတာတော်ပီဒိုပြွန် ၈ ခုပါရှိပြီး Tomahawk မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးဒုံးကျည်၊ Harpoon သင်္ဘော ဖျက်ဒုံးကျည်နဲ့ Mk 48 ပဲ့ထိန်းတော်ပီဒို စုစုပေါင်းအစင်း ၅၁ အထိ သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။Virginia အတန်းအစားနျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘောအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ Virginia အတန်းအစားနျူကလီးယား စွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာ Los Angeles အတန်းအစား ရေငုပ်သင်္ဘောတွေရဲ့ မျိုးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရေငုပ် သင်္ဘောဟာ Seawolf အတန်းအစားရေငုပ်သင်္ဘောတွေထက်ပိုမို သေးငယ်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို အစင်းရေ ၃၀ အထိ ထုတ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီး လက်ရှိမှာ ၁၉ စင်းထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ် ပါတယ်။

ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က ၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံနီးပါးရှိပါတယ်။ဒီရေငုပ်သင်္ဘောတွေမှာ ဒေါင်လိုက် ပစ်လွှတ်ရေးပြွန် ၁၂ ခုတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းပစ်လွှတ်ရေးပြွန်တွေမှာ အကွာအဝေး ၁၇ဝဝ ကီလိုမီတာအထိ ရောက်ရှိပစ်ခတ် နိုင်တဲ့ Tomahawk မြေပြင်ပစ်တိုက်ခိုက်ရေးခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေ အသုံးပြုပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောမှာ ၅၃၃ မီလီမီတာ တော်ပီဒို ပြွန် ၄ ခုတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းပြွန်တွေကတစ်ဆင့် Mk.48 အကြီး စားတော်ပီဒိုတွေနဲ့ Sub-Harpoon သင်္ဘောဖျက်ဒုံးကျည်တွေ စုစုပေါင်း ၂၆ စင်းအထိ ထည့်သွင်းပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။၎င်း ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို အထူးစစ်ဆင်ရေးတွေအတွက်သာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။

ဒီရေငုပ်သင်္ဘောမှာ အရာရှိ ၁၅ ဦးအပါအဝင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃၅ ဦးလိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ပြီး တစ်နာရီကို ရေမိုင် ၂၅ မိုင်ကျော်အထိ ရောက်ရှိမောင်း နှင်နိုင်ပါတယ်။ ။Astute အတန်းအစားကလီးယားစွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘောဗြိတိန်တော်ဝင်ရေတပ်ဟာ ပထမဆုံး Astute အတန်းအစားနျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးတိုက်ခိုက်ရေး ရေငုပ်သင်္ဘောကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ တပ်တော်သွင်း အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်တော်ဝင်ရေတပ်အနေနဲ့ လက်ရှိ အချိန်မှာ ၎င်းရေငုပ်သင်္ဘော ၇ စင်းတည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ ၄ စင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ သက်တမ်းရင့် Swiftsure အတန်းအစားတိုက်ခိုက်ရေးရေငုပ်သင်္ဘောတွေနေရာ မှာ အစားထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာ ကိုယ်ပျောက်လှုပ်ရှားစစ်ကစားနိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး လက်နက်အများအပြားကို တင်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။

ဒီရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က စတာလင်ပေါင် ၁ ဒသမ ၆၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ပါတယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောဟာ အရှည် ၉၇ ပေ၊ အကျယ် ၃၇ ပေရှိပြီး ရေအောက်အနက် ၉၈၄ ပေအထိ ငုပ်လျှိုနိုင်ပါတယ်။အဲဒီရေငုပ်သင်္ဘောမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၉၈ ဦးအထိ လိုက်ပါ စီးနင်းနိုင်ပြီး အမြန်နှုန်းတင်ရီ ရေမိုင် ၃၀ နဲ့ ရောက်ရှိမောင်းနှင် နိုင်ပါတယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောတွေမှာ ၅၃၃ မီလီမီတာတော်ပီဒို ပြွန် ၆ ခုတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းပြွန်တွေက Spearfish တော်ပီဒိုတွေ၊ Sub-Harpoon သ င်္ဘောဖျက်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ Tomahawk ခရုဇ်ဒုံး ကျည်တွေကို ပစ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ၎င်းရေငုပ်သင်္ဘော Astute မှာ အကွာအဝေး ၇ဝဝ ကီလိုမီတာအထိ ရောက်ရှိပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ Tomahawk Block IV မြေပြင်ပစ်ခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေပါရှိကာ ၎င်း ဒုံးကျည်တွေဟာ ရန်သူ့ သင်္ဘောတွေနဲ့ မြေပြင်ပစ်မှတ်တွေကို ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။

Yasen အတန်းအစားနျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘေအနောက်နိုင်ငံတွေက Graney အတန်းအစားရေငုပ်သင်္ဘော ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ Project 885 Yasen ရေငုပ်သင်္ဘော | ဟာ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးနျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးတိုက်ခိုက်ရေးရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရေငုပ်သင်္ဘောကို ၁၉၉၃ ခုနှစ် မှာရေချခဲ့ပေမဲ့ တည်ဆောက်မှုကို အသုံးစရိတ်အခက်အခဲကြောင့် ရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းနောက် ဒီရေငုပ်သင်္ဘောကို ရုရှားရေတပ်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှသာ တပ်တော်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောအနည်းဆုံး ၆ စင်းကို တပ်တော်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ စီစဉ် ထားပြီး လက်ရှိ အချိန်မှာ ၃ စင်းတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ကာ သက်တမ်းရင့် Akula အတန်းအစားရေငုပ်သင်္ဘောတွေနေရာမှာ အစားထိုးအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောတစ် စင်းရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈ဝဝ တန်ဖိုး ရှိပါတယ်။

၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောမှာ ရုဇ်ဒုံးကျည်အမျိုးမျိုးပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ ထောင်လိုက်ပစ်ဒုံးပစ်ပြွန် ၂၄ ခုပါရှိပြီး အကွာအဝေး ၃ဝဝ ကီလို မီတာအထိရောက်ရှိပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ P-800 Oniks ခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေ လဲပါရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် ၎င်းမှာ တော်ပီဒိုတွေနဲ့ သင်္ဘောဖျက်ဒုံး ကျည်တွေထည့်သွင်းပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ ၆၅ဝ မီလီမီတာတော်ပီဒိုပြွန် ၈ ခုပါရှိပါတယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောဟာ အရှည် ၄၃ဝ ပေ၊ အကျယ် ၄၃ ပေရှိပြီး ရေအောက်အနက် ၁၄၇၅ ပေအထိ ငုပ်လျှိုး နိုင်ကာ အမြန်နှုန်းတစ်နာရီကို ရေမိုင် ၂၈ မိုင်အထိ ရောက်ရှိမောင်း နှင်နိုင်ပါတယ်။Sierra II အတန်းအစားကလီးယားစွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘောရုရှားနိုင်ငံဟာ ပထမဆုံး Sierra II အတန်းအစားရေငုပ် သင်္ဘောကို ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်မှာတပ်တော်သွင်းခဲ့ပြီး ဒုတိယမြောက် ရေငုပ်သင်္ဘောကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ တပ်တော်သွင်းခဲ့ပါတယ်။

ရုရှားနိုင်ငံဟာ ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကြောင့် ၎င်းရေငုပ်သင်္ဘော ၂ စင်းကိုသာ တပ်တော်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို ပေါ့ပါးပြီးခိုင်မာကျစ်လျစ်တဲ့ တိုက်တေနီယံကိုယ်ထည်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောတွေ | ဟာ အရှည် ၃၅၁ ပေ၊ အကျယ် ၄၇ ပေအထိရှိပြီး ရေအောက်အနက် ၅၂၀ မီတာမှာ ငုပ်လျှိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။၎င်းရေငုပ် သင်္ဘောဟာ အမြန်နှုန်းတစ်နာရီကို ရေမိုင် ၃၂ မိုင်အထိ ရေအောက်ငုပ်လျှိုးမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောမှာ ၅၃၀ မီလီမီတာ တော်ပီဒိုပြွန် ၄ ခု၊ SS-N-15 Starfish ရေငုပ်သင်္ဘော ဖျက်လက်နက်၊ SS-N-16 Stallion တော်ပီဒိုတွေနဲ့ မိုင်း ၄၂ လုံးကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားပါတယ်။

ဒါကြောင့် ရေငုပ်သင်္ဘောတွေရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်တာဝန် ဟာ ရန်သူ့ရေငုပ်သင်္ဘောတွေနဲ့အခြားသင်္ဘောတွေကို ရှာဖွေတိုက် ခိုက်ဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်တဲ့အပြင် ပင်လယ်ရေကြောင်းနယ်မြေစိုးမိုးရေး နဲ့လုံခြုံရေးအတွက် အဓိကအားကိုးအားထားရတဲ့လက်နက်စနစ် တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနဲ့ဒေသတွင်း အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပါအဝင် အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေဟာလဲ ခေတ်မီရေငုပ်သင်္ဘောပိုင်ဆိုင်ရေးကို အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးပမ်းအား ထုတ်လျက်ရှိတာတွေ့ရှိရပါတယ်။တစ်နည်းအားဖြင့် ရေငုပ် သဘောတွေဟာ နိုင်ငံရေပြင်ပိုင်နက်နယ်မြေကာကွယ်ရာမှာ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အပြင် ရန်သူသင်္ဘောတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုက ကြိုတင်ထောက်လှမ်းကာကွယ်ရာမှာလဲ အသုံးဝင်လှပါတယ်။

ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့တွေမှာ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေဝယ်ယူတပ်ဆင်နိုင်ရေး၊ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင် ရေးနဲ့ ပင်လယ်ရေကြောင်းပိုင်နက်နယ်မြေကို ကာကွယ်နိုင်ရေးတို့ အတွက် အရှိန်အဟုန်မြှင့်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။

စာရေးသူ ဆရာ မောင်ဉာဏ် အားလေးစားစွာ ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။
သုတကမ္ဘာဂျာနယ်မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။

UNICODE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *