အင္ဒို-ပစိတ္ဖိတ္ေဒသ၌ ဂ်ာမဏီပါဝင္လာမႈ သာေကာျကီးကိုအခက္အခဲျဖစ္ေစေတာ့မည္

ဂ်ာမန္အစိုးရအေနျဖင့္ အင္ဒို-ပစိတ္ဖိတ္ေဒသအေပၚတြင္ အေလးထားအာ႐ုံစိုက္မႈကို ျပသသည့္ အေနျဖင့္ ဂ်ပန္သို႔ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ကို ေစလႊတ္ရန္အတြက္ စဥ္းစားေနသည္ဟုဆိုသည္။

ေစလႊတ္မည္ ဆိုပါက ယခုႏွစ္ေႏြရာသီအေစာပိုင္း၌ ဂ်ာမဏီမွစတင္႐ြက္လႊင့္မည္ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္၊ျပင္ သစ္တို႔ႏွင့္မတူသည္မွာ အင္ဒို – ပစိဖိတ္ပိုင္နက္နယ္ေျမသည္ ဘာလင္အတြက္ မသက္ဆိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္ အျငင္းပြားေနေသာ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္သို႔႐ြက္လႊင့္ျခင္းသည္ ခ်မွတ္ထားသည့္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္လည္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ ဂ်ာမနီအစိုးရသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္ျမႇင့္ တင္ေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ Indo-Pacific လမ္းၫႊန္ခ်က္ အသစ္မ်ားကိုအတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာျဖန႔္က်က္ျခင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္ကို သေဘာေပါက္ရန္ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္ ဟုလည္း ခန႔္မွန္းေနၾကသည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပါလီမန္အတြင္းေရးမႉး Thomas Silberhorn က Nikkei သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ“ ဒီေႏြရာသီမွာ႐ြက္လႊင့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ မဆုံးျဖတ္ရေသးေပမယ့္ ဂ်ပန္ကိုၾကည့္ေနတယ္” ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ က်ေနာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီစခန္းမွာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံမႈကိုပိုမိုနက္ရႈိင္းေစခ်င္တယ္” ဟု၎ကဆိုသည္။

အင္ဒိုပစိတ္ဖိတ္ေဒသသည္ ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ အေရးႀကီးအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တည္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ နယ္သာလန္တို႔အေနျဖင့္ မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီ ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္လာေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမဏီအေနျဖင့္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္အသစ္ဖြင့္ျခင္းကို အာ႐ုံစိုက္လာသည္ျဖစ္ရာ ၎သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးသက္သက္၊ ႏိုင္ငံေရးသက္သက္ ဆက္ဆံေနခဲ့သည့္ အေျခအေနကို အဆုံးသတ္ဖြယ္လည္းရွိေပသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ာမဏီအစိုးရကို ပါဝင္လာေစလိုေနသည့္အ တြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ာမဏီဆက္ဆံေရးသည္ ခြာၿပဲေတာ့မည့္ပုံရေပသည္။

ဂ်ာမနီအစိုးရႏွင့္အာဏာရပါတီ၏ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားအရ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိအိမ္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္အတူ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာသည္ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေခတၱရပ္နားမည္ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ရပ္နားမည္ ျဖစ္သည္။

ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားရရွိၿပီးပါက ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ မည္ဟုလည္း ခန႔္မွန္းရသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကို ျပန္လည္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဂ်ာမန္စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္ ဂ်ပန္ဆိပ္ကမ္း သို႔ေလ့က်င့္ေရးခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ လာေရာက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ အာရွေဒသတြင္ တင္းမာမႈမ်ားပိုမိုျမင့္မားလာၿပီျဖစ္သလို ဥေရာပအေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တိုးပြားလာခဲ့ရေပသည္။

သူတို႔ရဲ႕ စစ္အင္အားေတာင့္တင္းမႈကို အသုံးခ်ၿပီး သူတို႔ခ်မွတ္ခ်င္တဲ့ အမိန႔္ေတြ ခ်မွတ္လို႔မရဘူး ဟုလည္း ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈရွိေၾကာင္းကိုလည္း ျပသရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ဂ်ပန္တို႔သည္ ဂ်ာမဏီကို စစ္ေရယာဥ္ေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏဆိုသလို ေမးျမန္း ေလ့ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ ၿဗိတိန္သည္ HMS Queen Elizabeth ကို အာရွသို႔ ေစလႊတ္တပ္ျဖန႔္ေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ၿဗိတိန္ေရတပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ၎ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအေနျဖင့္ ဧၿပီႏွင့္ ဇြန္လအၾကား တပ္ျဖ့န္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟုဆိုသည္။

၎သည္ တ႐ုတ္အေပၚ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ ေပၚလာသည္ကို သတိထားမိလာသည္ႏွင့္အမွ် ဥေရာပ၏ မူဝါဒအေျပာင္းအေ႐ႊ႕တစ္ခုလည္းျဖစ္ေပသည္။

ဂ်ာမဏီအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တပ္ျဖန႔္ရန္အတြက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၈၀၀၀ ခန႔္ကို အသင့္ျပဳလုပ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ အင္ဒို-ပစိတ္ဖိတ္ေဒသအတြင္း တ႐ုတ္၏ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေနမႈ အေပၚတြင္လည္း သတိႀကီးႀကီးထားကာ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္လည္းရွိေပသည္။

ထို႔အျပင္ ဂ်ာမဏီက ဥေရာပ အေနျဖင့္ မိမိတို႔လုံၿခဳံေရးအတြက္ ပိုမိုတာဝန္ယူေနရန္လိုအပ္ၿပီး အေမရိကန္တပ္မေတာ္အေပၚ အလြန္အကြၽံမွီခို ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဂ်ာမဏီက ၎တို႔အေနျဖင့္ ယခုသြားေရာက္မည့္ခရီးလမ္းကို ပါလီမန္တြင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္လိုအပ္ သည့္ စစ္ဆင္ေရးအေနျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အာရွဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အားျဖည့္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈပိုမိုတိုးလာၿပီျဖစ္ရာ ၎တို႔ ႏွစ္ခုအၾကားကို အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္စြာ သီးျခားခြဲျခားရပ္တည္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႐ုရွားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အာရွႏွင့္မူ နည္းေနေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရသည္။

ေက်ာ္လင္း(အမိေျမ)

Unicode

ဂျာမန်အစိုးရအနေဖြင့် အင်ဒို-ပစိတ်ဖိတ်ဒေသအပေါ်တွင် အလေးထားအာရုံစိုက်မှုကို ပြသသည့် အနေဖြင့် ဂျပန်သို့ ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်ကို စေလွှတ်ရန်အတွက် စဉ်းစားနေသည်ဟုဆိုသည်။

စေလွှတ်မည် ဆိုပါက ယခုနှစ်နွေရာသီအစောပိုင်း၌ ဂျာမဏီမှစတင်ရွက်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။

ဗြိတိန်၊ပြင် သစ်တို့နှင့်မတူသည်မှာ အင်ဒို – ပစိဖိတ်ပိုင်နက်နယ်မြေသည် ဘာလင်အတွက် မသက်ဆိုင်ပေ။

သို့သော် အငြင်းပွားနေသော တောင် တရုတ်ပင်လယ်သို့ရွက်လွှင့်ခြင်းသည် ချမှတ်ထားသည့်အစီအစဉ်များအတွက်လည်းဖြစ်သည်။

ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းဦးရာသီတွင် ဂျာမနီအစိုးရသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ဒေသတွင်း ဈေးကွက်မြှင့် တင်ရေးတို့အတွက် အရေးကြီးသော Indo-Pacific လမ်းညွှန်ချက် အသစ်များကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။

ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောဖြန့်ကျက်ခြင်းသည် မဟာဗျူဟာအသစ်ကို သဘောပေါက်ရန်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည် ဟုလည်း ခန့်မှန်းနေကြသည်။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပါလီမန်အတွင်းရေးမှူး Thomas Silberhorn က Nikkei သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ ဒီနွေရာသီမှာရွက်လွှင့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ မဆုံးဖြတ်ရသေးပေမယ့် ဂျပန်ကိုကြည့်နေတယ်” ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကျနော်တို့က ဒီမိုကရေစီစခန်းမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေချင်တယ်” ဟု၎င်းကဆိုသည်။

အင်ဒိုပစိတ်ဖိတ်ဒေသသည် ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်နှင့် နယ်သာလန်တို့အနေဖြင့် မူဝါဒပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လာနေကြခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။

ဂျာမဏီအနေဖြင့် အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းနှင့် ဈေးကွက်အသစ်ဖွင့်ခြင်းကို အာရုံစိုက်လာသည်ဖြစ်ရာ ၎င်းသည် တရုတ်နှင့် စီးပွားရေးသက်သက်၊ နိုင်ငံရေးသက်သက် ဆက်ဆံနေခဲ့သည့် အခြေအနေကို အဆုံးသတ်ဖွယ်လည်းရှိပေသည်။

လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးစားပေးသော အုပ်စုများအနေဖြင့် ဂျာမဏီအစိုးရကို ပါဝင်လာစေလိုနေသည့်အ တွက် တရုတ်နှင့်ဂျာမဏီဆက်ဆံရေးသည် ခွာပြဲတော့မည့်ပုံရပေသည်။

ဂျာမနီအစိုးရနှင့်အာဏာရပါတီ၏ သတင်းရပ်ကွက်များအရ ဂျာမနီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိအိမ်ဆိပ်ကမ်းနှင့်အတူ ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောသည် ဂျပန်၊ သြစတြေးလျ၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့်အခြားနေရာများတွင် ခေတ္တရပ်နားမည်ဖြစ်ပြီး အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတွင် ရပ်နားမည် ဖြစ်သည်။

ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်အနေဖြင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရရှိပြီးပါက ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ် မည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းရသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကို ပြန်လည်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ဂျာမန်စစ်ရေယာဉ်များသည် ဂျပန်ဆိပ်ကမ်း သို့လေ့ကျင့်ရေးခရီးစဉ်များအတွက် လာရောက်လေ့ရှိသော်လည်း ယနေ့အချိန်အခါသည် အာရှဒေသတွင် တင်းမာမှုများပိုမိုမြင့်မားလာပြီဖြစ်သလို ဥရောပအနေဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် တရုတ်တို့၏ ဆောင်ရွက် ချက်များအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တိုးပွားလာခဲ့ရပေသည်။

သူတို့ရဲ့ စစ်အင်အားတောင့်တင်းမှုကို အသုံးချပြီး သူတို့ချမှတ်ချင်တဲ့ အမိန့်တွေ ချမှတ်လို့မရဘူး ဟုလည်း ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကဆိုသည်။

ထို့အပြင် မိမိတို့အနေဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ်လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်များအဖြစ် စည်းလုံးညီညွှတ်မှုရှိကြောင်းကိုလည်း ပြသရမည်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

ဩစတြေးလျနှင့်ဂျပန်တို့သည် ဂျာမဏီကို စစ်ရေယာဉ်စေလွှတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မကြာခဏဆိုသလို မေးမြန်း လေ့ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။

ထိုအခြေအနေတွင် ဗြိတိန်သည် HMS Queen Elizabeth ကို အာရှသို့ စေလွှတ်တပ်ဖြန့်စေရန်အတွက် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ ဗြိတိန်ရေတပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ၎င်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘောအနေဖြင့် ဧပြီနှင့် ဇွန်လအကြား တပ်ဖြ့န်နိုင်ရန်အတွက် မျှော်မှန်းထားသည်ဟုဆိုသည်။

၎င်းသည် တရုတ်အပေါ် စိုးရိမ်မှုဖြစ် ပေါ်လာသည်ကို သတိထားမိလာသည်နှင့်အမျှ ဥရောပ၏ မူဝါဒအပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပေသည်။

ဂျာမဏီအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော ဒေသများတွင် တပ်ဖြန့်ရန်အတွက် တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၈၀၀၀ ခန့်ကို အသင့်ပြုလုပ်ထားသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင် အင်ဒို-ပစိတ်ဖိတ်ဒေသအတွင်း တရုတ်၏ နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်နေမှု အပေါ်တွင်လည်း သတိကြီးကြီးထားကာ စောင့်ကြည့်လျက်လည်းရှိပေသည်။

ထို့အပြင် ဂျာမဏီက ဥရောပ အနေဖြင့် မိမိတို့လုံခြုံရေးအတွက် ပိုမိုတာဝန်ယူနေရန်လိုအပ်ပြီး အမေရိကန်တပ်မတော်အပေါ် အလွန်အကျွံမှီခို နေမှုကို လျှော့ချသင့်သည်ဟုလည်း ပြောကြားလိုက်သည်။

ဂျာမဏီက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ယခုသွားရောက်မည့်ခရီးလမ်းကို ပါလီမန်တွင် ဆွေးနွေးအဖြေရှာရန်လိုအပ် သည့် စစ်ဆင်ရေးအနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အာရှဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို အားဖြည့်ရန် ရည်ရွယ်သည်ဟုဆိုသည်။

သို့သော် စီးပွားရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသည် ချိတ်ဆက်မှုပိုမိုတိုးလာပြီဖြစ်ရာ ၎င်းတို့ နှစ်ခုအကြားကို အချိန်ကာလကြာရှည်စွာ သီးခြားခွဲခြားရပ်တည်၍ မရနိုင်တော့ပေ။

ဥရောပနိုင်ငံများအနေဖြင့် ရုရှားနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသော်လည်း အာရှနှင့်မူ နည်းနေသေးကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အတွေ့အကြုံများ ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရသည်။

ကျော်လင်း(အမိမြေ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *