႐ုရွားက ျပင္သစ္ထုတ္ အဆင့္ျမင့္ေလေၾကာင္းစနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားေသာ Su-30 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ဘီလာ႐ုစ္သို႔ေပးပို႔

႐ုရွားက ျပင္သစ္ထုတ္ အဆင့္ျမင့္ေလေၾကာင္းစနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားေသာ Su-30 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ဘီလာ႐ုစ္သို႔ေပးပို႔

မ်ားျပားလွစြာေသာသတင္းအစီရင္ခံမႈမ်ားအရ ဘီလာ႐ုစ္အေနျဖင့္ အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံးတပ္ Su-30SM တိုက္ေလယာဥ္စနစ္မ်ားကို ႐ုရွားထံမွလက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါစနစ္မ်ားတြင္ ျပင္သစ္နာမည္ေက်ာ္ကုမၸဏီ Thales ထုတ္ အဆင့္ျမင့္ Man-Machine-Interface System မ်ားကို တပ္ဆင္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဘီလာ႐ုစ္ရရွိခဲ့ေသာ Su-30SM တိုက္ေလယာဥ္စနစ္မ်ားသည္ မူလစနစ္မ်ားထက္ ကြဲျပားၿပီး နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္အေျခအေနကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေျမပုံေဖာ္ျပျခင္းမ်ားအတြက္ Holographic Head-Up Display System ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။

Thales အေနျဖင့္ HUD 3022 စနစ္ကို အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္စနစ္မ်ား၌ တပ္ဆင္ေပးခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Thales အေနျဖင့္ Rafale, Mirage 2000, Mirage F1, Jaguar, Typhoon, Tornado, Su-30, MiG-29, MiG-21, F-18 ႏွင့္ F-16 တို႔တြင္လည္း တပ္ဆင္အသုံးျပဳေစလ်က္ရွိသည္။

Su-30SM သည္ ၄++ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေယာင္ပါစနစ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားစစ္ကစားမႈေကာင္းမြန္ေစသည့္ တိုက္ေလယာဥ္စနစ္လည္းျဖစ္သည္။

၎တြင္ L-31FP thrust-vectoring reheated double-flow turbofan အင္ဂ်င္ ၂ လုံးကိုတပ္ဆင္အသုံးျပဳထားၿပီး အကြာအေဝး ၁၅၀၀ ကီလိုမီတာထိ ပ်ံသန္း ႏိုင္ကာ ဆီျဖည့္တင္းျခင္းမရွိဘဲ ၃.၅ နာရီပ်ံသန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟုသိရွိပါသည္။

Ref-DB
CRD_MyanmarNews24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *