“ဒုတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဘုရင့္ေနာင္ လက္ထက္ကဲ့သို႔ပင္ ယေန႔ခ်ိန္တြင္လည္း အင္အားႀကီးမားေနတဲ့ ျမန္မာ့ေတာ္ဝင္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕မ်ား

2019 ခုႏွစ္ Glabal Fire Power အဖြဲ႕ႀကီး၏ ကမၻာ့စစ္အင္အား အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ နိုင္ငံေပါင္း ၁၃၇ နိုင္ငံ ရွိတပ္မေတာ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏အလုံးစုံစစ္အင္အားပါဝါမွာ အဆင့္ ၃၇ ရွိခဲ့သည္။(30-6-2019)တကမၻာလုံးမွာရွိသည့္ တပ္မေတာ္စစ္သည္အင္အားအဆင့္တြင္ စစ္သည္အင္အား (၄၀၆၀၀၀) ျဖင့္ အဆင့္ (၁၁) သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။စစ္လက္ႏွက္အင္အား ။ ကမၻာ့တပ္မေတာ္မ်ား၏ေရြ ့ရွားအေျမာက္ႀကီးမ်ားအင္အားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕သည္ ေရြ႕လ်ားအေျမာက္ႀကီးေပါင္း (၁၅၈၂) လက္ျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္ (၁၁) ဆင့္ေျမာက္ အင္အားအႀကီးဆုံးအေျမာက္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။

တ႐ုပ္နိုင္ငံ၊ ရပ္ရွားနိုင္ငံ ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ၊ အိႏၵိယ ၊ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံအေျမာက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေနာက္ အာရွ အဆင့္ (၆) ျဖစ္ၿပီးအေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ ၊အင္ဒိုနီးရွားတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အဆင့္ (၁) အင္အားအႀကီးဆုံးအေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။မန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွစ၍ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္တြင္ ကမၻာ့အဆင့္ျမင့္ဆုံးေရြ႕လ်ားအေျမာက္ႀကီးေပါင္းေ ထာင္ေက်ာ္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ (၁၁)ဆင့္ ေျမာက္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕၏ စစ္ေရးစြမ္းရည္မွာ ယခုအခ်ိန္မွာသာအင္အားႀကီးမားထက္ျမက္သည္မဟုတ္၊ ေရွးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ကမၻာ့အဆင့္ထိပ္တန္းေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္ေဖၚျပပါမွတ္တမ္းမ်ားက သက္ေသျပခဲ့သည္။

၁၆ ရာစုႏွစ္ဦးတြင္ အာရွတခြင္တြင္ၿပိဳင္ဘက္ကင္းခဲ့ေသာ မဟာဧကရာဇ္ႀကီး ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ၏တပ္မေတာ္ႀကီးသည္ (AD ၁၅၆၃ BE ၉၂၅ ) ခုႏွစ္တြင္ ၊ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏါကိုထိပါးက်ဴးေက်ာ္လာေသာ ယိုးဒယား နိုင္ငံ သို႔စစ္ခ်ီတက္ခဲ့သည္။ဆင္တပ္ ၊ ျမင္းတပ္ ၊ ေျခလ်င္တပ္ ၊အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္ေပါင္း ငါးဆယ္ႏွင့္ဘုရင့္တပ္မေတာ္ႀကီးကို ,,,ဧကရာဇ္ဘုရင္ႀကီးဘုရင့္ေနာင္၏ ေသြးေသာက္ ညီေနာင္ ဘုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဦးစီးေသာ တပ္ေတာ္ႀကီး (၆) တပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ၊ နိုင္ငံျပင္ပ ျပည္ပစစ္ဆင္ႏြဲရာတြင္ဖြဲ႕စည္းရေသာ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအတိုင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ,,,တပ္ေတာ္ႀကီး(၆ ) တပ္၏ တပ္ေတာ္စုမွူးအျဖစ္ ဧကရာဇ္ႀကီးဘုရင့္ေနာင္ကိုယ္တိုင္ဦးစီး၍ ယိုးဒယားနိုင္ငံသို႔ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီးတြင္ တိုက္ဆင္ေပါင္း ၅၃၀၀ ၊ တိုက္ျမင္းေပါင္း ၅၃၀၀၀ ၊ အေျမာက္စိန္ေျပာင္းလက္ႏွက္မ်ားႏွင့္ စစ္သည္ေပါင္း ငါးသိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ပါဝင္သည္။အင္အားႀကီးမားလွေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္ေတာ္ႀကီး (၆)တပ္ကို ဘုရင့္ေနာင္ကိုယ္တိုင္ တပ္ေတာ္မ်ား၏တပ္ေတာ္စုမွူးအျဖစ္၎ထီးေဆာင္းမင္းဘုရင္မ်ား၏အရွင္ မဟာဧကရာဇ္ ႀကီးအျဖစ္၎ဦးစီး၍ယိုးဒယားသို႔ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ေအာင္ပြဲဆင္နိုင္ခဲ့သည္။

(ထိုစဥ္ကဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ နိုင္ငံျခားသား ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕သားကုန္သည္”ကိုင္ဇာဖရက္ဒရစ္ေက ” က,ပဲခူးမင္း(ဘုရင့္ေနာင္)သည္ ယိုးဒယားမင္းကိုေအာင္နိုင္ရန္ စစ္သည္တသန္းေလးသိန္းျဖင့္ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ “Purchas His Pilgrine . val .x. p.118 )

ဘုရင့္ေနာင္၏ယိုးဒယားခ်ီစစ္ပြဲႀကီးတြင္ အေရးပါဆုံးေနရာမွပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာတပ္ဖြဲ႕မွာ –“ျမန္မာ့ေတာ္၀င္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕” ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၅၀ ေက်ာ္ခန္႔မွစကာ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ေသာျမန္မာ့အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ေခတ္သစ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕သည္ , ရန္သူတို႔၏အခိုင္အမာ ကြန္ကရစ္ဘန္ကာႀကီးမ်ား ၊တပ္စခန္းမ်ား ၊စခန္းေတာင္ကုန္းမ်ားအား ေရြ႕လ်ားအေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ျပင္းထန္လွေသာပစ္အားျဖင့္ ေခ်မွုန္းပ်က္စီးေစၿပီး တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ေရွးေခတ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားသည္လည္း ရန္သူတို႔၏ႀကီးမားခိုင္ခံေတာင့္တင္းလွေသာ ခံကတုတ္မ်ား ၊ ၿမိဳ႕ရိုးႀကီးမ်ားအား ေျမျပင္အေျမာက္ႀကီးမ်ား၏ပစ္အားျဖင့္ေခ်မွုန္းျခင္း အျပင္

ယိုးဒယားၿမိဳ႕ရိုး၏အျမင့္ႏွင့္ညီမၽွေသာ ဘီးတပ္အေျမာက္ပစ္စင္ႀကီးမ်ားျပဳလုပ္၍ ပစ္စင္ေပၚတြင္ အေျမာက္တပ္သားႏွင့္အေျမာက္ႀကီးမ်ားတင္ေစၿပီး စစ္သည္မ်ားကတေရြ႕ေရြ႕တြန္းကာ ဆြဲကာျဖင့္ ေရြ႕လ်ားအေျမာက္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ဖန္တီးၿပီး ၿမိဳ႕ရိုးအနားကပ္ခါ အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ေဖါက္ခြဲ၍ ၿမိဳ႕ရိုးကိုပ်က္စီးေစၿပီးမွ တိုက္ခိုက္ေရးစစ္သည္မ်ား ၊ ဆင္တပ္ျမင္းတပ္မ်ား ျဖင့္ဝင္ေရာက္ေခ်မွုန္းခဲ့ၿပီး နန္းေတာ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ေတာ္အားေအာင္ပြဲဆင္သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့သည္။

ေရွးျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ျမင့္မားလွေသာေသနဂၤဗ်ဴဟာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ့အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕၏ေအာင္ပြဲခံစစ္ပြဲမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ဘုရင့္ေနာင္၏တပ္မေတာ္ႀကီးတြင္ “ဆင္တပ္သားမ်ား ၊ျမင္းတပ္သားမ်ား ၊ လွံတပ္သားမ်ားႏွင့္အေျမာက္တပ္သားမ်ားသည္ စံနစ္က်၍ ေကာင္းမြန္ေသာတပ္မ်ားျဖစ္သည္။အေရအတြက္အားျဖင့္ မခန္႔မွန္းနိုင္ေအာင္ရွိသည္။အေျမာက္မ်ားသည္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္၊ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အေျမာက္ေပါင္း ရွစ္ေသာင္း ခန္႔သုံးသည္။ ေန႔စဥ္လည္းတိုးပြားေနသည္၊ အေျမာက္ပစ္ခတ္မွုကိုေန႔တိုင္းေလ့က်င့္ေစကာ ယင္းကဲ့သို႔အစဥ္မျပတ္ေလ့က်င့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းအေကာင္းဆုံး ပစ္မွတ္မ်ားကိုပစ္ခတ္နိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရင့္အေျမာက္တပ္တြင္ အေကာင္းဆုံးသတၱဳမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အေျမာက္ႀကီးမ်ားရွိသည္။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလၽွင္ ကမၻာေပၚတြင္ အင္အားေရာ အာဏာပါ ပဲခူး (ဟံသာ၀တီ)မင္းထက္ သာလြန္နိုင္မည့္သူမရွိဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ , ပဲခူးမင္းလက္ေအာက္တြင္ သရဖူေဆာင္းေသာ ထီးေဆာင္းမင္းဧကရာဇ္ ( ၂၆ )ပါး အခစားေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ” ဟူ၍ ဤေခတ္အခါက ဟံသာဝတီပဲခူးသို႔ေရာက္ခဲ့ေသာ ဗင္းနစ္ကုန္သည္ “ကိုင္ဇာဖရက္ဒရစ္ေက”ကမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ (Purchas His Pilgrime .val .x . pp .124-125 )စံျပဳယူစရာအတိတ္သမိုင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားအႀကီးဆုံးအေျမာက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ အဆင့္ ( ၁၁ ) သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ အား ဂုဏ္ျပဳေရးဖြဲ႕ပါသည္ ။ ။

မွီျငမ္းကိုးကား ။၁ ၊ ျမန္မာ့သတင္းထူးသတင္းဦးမ်ား ။ စေကာ့တ လန္ နိုင္ငံေရာက္ ေရွးေဟာင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္ႀကီးမ်ား ။၂ ။ People Media .ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ ။၃ ။ အေျချပျမန္မာ့နိုင္ငံေရးသမိုင္း – ပဌမတြဲ၄ ။ မွန္နန္း မဟာရာဇဝင္ သုံးတြဲ ေပါင္းခ်ဳပ္ ။

PLK🇲🇲 အား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ေပးပါသည္။

unicode

2019 ခုနှစ် Glabal Fire Power အဖွဲ့ကြီး၏ ကမ္ဘာ့စစ်အင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၇ နိုင်ငံ ရှိတပ်မတော်များတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏အလုံးစုံစစ်အင်အားပါဝါမှာ အဆင့် ၃၇ ရှိခဲ့သည်။(30-6-2019)တကမ္ဘာလုံးမှာရှိသည့် တပ်မတော်စစ်သည်အင်အားအဆင့်တွင် စစ်သည်အင်အား (၄၀၆၀၀၀) ဖြင့် အဆင့် (၁၁) သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။စစ်လက်နှက်အင်အား ။ ကမ္ဘာ့တပ်မတော်များ၏ရွေ့ရှားအမြောက်ကြီးများအင်အားတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့သည် ရွေ့လျားအမြောက်ကြီးပေါင်း (၁၅၈၂) လက်ဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် (၁၁) ဆင့်မြောက် အင်အားအကြီးဆုံးအမြောက်တပ်ဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။

တရုပ်နိုင်ငံ၊ ရပ်ရှားနိုင်ငံ ၊ မြောက်ကိုရီးယား ၊ အိန္ဒိယ ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအမြောက်တပ်ဖွဲ့များနောက် အာရှ အဆင့် (၆) ဖြစ်ပြီးအရှေ့တောင်အာရှတွင် ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် ၊အင်ဒိုနီးရှားတို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အဆင့် (၁) အင်အားအကြီးဆုံးအမြောက်တပ်ဖွဲ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။မန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့သည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှစ၍ အမြောက်တပ်ဖွဲ့အဖြစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော်တွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်ဆုံးရွေ့လျားအမြောက်ကြီးပေါင်းေ ထာင်ကျော်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့ (၁၁)ဆင့် မြောက် အမြောက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်မှာ ယခုအချိန်မှာသာအင်အားကြီးမားထက်မြက်သည်မဟုတ်၊ ရှေးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ကမ္ဘာ့အဆင့်ထိပ်တန်းရောက်ခဲ့ကြောင်း အောက်ဖေါ်ပြပါမှတ်တမ်းများက သက်သေပြခဲ့သည်။

၁၆ ရာစုနှစ်ဦးတွင် အာရှတခွင်တွင်ပြိုင်ဘက်ကင်းခဲ့သော မဟာဧကရာဇ်ကြီး ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ၏တပ်မတော်ကြီးသည် (AD ၁၅၆၃ BE ၉၂၅ ) ခုနှစ်တွင် ၊ မြန်မာ့အချုပ်အချာအာဏါကိုထိပါးကျူးကျော်လာသော ယိုးဒယား နိုင်ငံ သို့စစ်ချီတက်ခဲ့သည်။ဆင်တပ် ၊ မြင်းတပ် ၊ ခြေလျင်တပ် ၊အမြောက်တပ်ဖွဲ့များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော တပ်ပေါင်း ငါးဆယ်နှင့်ဘုရင့်တပ်မတော်ကြီးကို ,,,ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီးဘုရင့်နောင်၏ သွေးသောက် ညီနောင် ဘုရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဦးစီးသော တပ်တော်ကြီး (၆) တပ်ဖွဲ့စည်း၍ ၊ နိုင်ငံပြင်ပ ပြည်ပစစ်ဆင်နွဲရာတွင်ဖွဲ့စည်းရသော တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ,,,တပ်တော်ကြီး(၆ ) တပ်၏ တပ်တော်စုမှူးအဖြစ် ဧကရာဇ်ကြီးဘုရင့်နောင်ကိုယ်တိုင်ဦးစီး၍ ယိုးဒယားနိုင်ငံသို့ချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။

မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးတွင် တိုက်ဆင်ပေါင်း ၅၃၀၀ ၊ တိုက်မြင်းပေါင်း ၅၃၀၀၀ ၊ အမြောက်စိန်ပြောင်းလက်နှက်များနှင့် စစ်သည်ပေါင်း ငါးသိန်းလေးသောင်းကျော်ပါဝင်သည်။အင်အားကြီးမားလှသော မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တပ်တော်ကြီး (၆)တပ်ကို ဘုရင့်နောင်ကိုယ်တိုင် တပ်တော်များ၏တပ်တော်စုမှူးအဖြစ်၎င်းထီးဆောင်းမင်းဘုရင်များ၏အရှင် မဟာဧကရာဇ် ကြီးအဖြစ်၎င်းဦးစီး၍ယိုးဒယားသို့ချီတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့သည်။(ထိုစဉ်ကဟံသာဝတီနေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိခဲ့သော နိုင်ငံခြားသား ဗင်းနစ်မြို့သားကုန်သည်”ကိုင်ဇာဖရက်ဒရစ်ကေ ” က,ပဲခူးမင်း(ဘုရင့်နောင်)သည် ယိုးဒယားမင်းကိုအောင်နိုင်ရန် စစ်သည်တသန်းလေးသိန်းဖြင့်ချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ “Purchas His Pilgrine . val .x. p.118 )

ဘုရင့်နောင်၏ယိုးဒယားချီစစ်ပွဲကြီးတွင် အရေးပါဆုံးနေရာမှပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောတပ်ဖွဲ့မှာ –“မြန်မာ့တော်ဝင်အမြောက်တပ်ဖွဲ့” ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၅၀ ကျော်ခန့်မှစကာ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သောမြန်မာ့အမြောက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ခေတ်သစ်မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့သည် , ရန်သူတို့၏အခိုင်အမာ ကွန်ကရစ်ဘန်ကာကြီးများ ၊တပ်စခန်းများ ၊စခန်းတောင်ကုန်းများအား ရွေ့လျားအမြောက်ကြီးများဖြင့်ပြင်းထန်လှသောပစ်အားဖြင့် ချေမှုန်းပျက်စီးစေပြီး တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ချီတက် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အောင်ပွဲဆင်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ရှေးခေတ်မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ များသည်လည်း ရန်သူတို့၏ကြီးမားခိုင်ခံတောင့်တင်းလှသော ခံကတုတ်များ ၊ မြို့ရိုးကြီးများအား မြေပြင်အမြောက်ကြီးများ၏ပစ်အားဖြင့်ချေမှုန်းခြင်း အပြင်

ယိုးဒယားမြို့ရိုး၏အမြင့်နှင့်ညီမျှသော ဘီးတပ်အမြောက်ပစ်စင်ကြီးများပြုလုပ်၍ ပစ်စင်ပေါ်တွင် အမြောက်တပ်သားနှင့်အမြောက်ကြီးများတင်စေပြီး စစ်သည်များကတရွေ့ရွေ့တွန်းကာ ဆွဲကာဖြင့် ရွေ့လျားအမြောက်ကြီးများအဖြစ်ဖန်တီးပြီး မြို့ရိုးအနားကပ်ခါ အမြောက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ဖေါက်ခွဲ၍ မြို့ရိုးကိုပျက်စီးစေပြီးမှ တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သည်များ ၊ ဆင်တပ်မြင်းတပ်များ ဖြင့်ဝင်ရောက်ချေမှုန်းခဲ့ပြီး နန်းတော်နှင့်မြို့တော်အားအောင်ပွဲဆင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။

ရှေးမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏မြင့်မားလှသောသေနင်္ဂဗျူဟာများပင်ဖြစ်သည်။ရှေးဟောင်း မြန်မာ့အမြောက်တပ်ဖွဲ့၏အောင်ပွဲခံစစ်ပွဲများပင်ဖြစ်သည်။ဘုရင့်နောင်၏တပ်မတော်ကြီးတွင် “ဆင်တပ်သားများ ၊မြင်းတပ်သားများ ၊ လှံတပ်သားများနှင့်အမြောက်တပ်သားများသည် စံနစ်ကျ၍ ကောင်းမွန်သောတပ်များဖြစ်သည်။အရေအတွက်အားဖြင့် မခန့်မှန်းနိုင်အောင်ရှိသည်။အမြောက်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ စစ်ပွဲများတွင် အမြောက်ပေါင်း ရှစ်သောင်း ခန့်သုံးသည်။ နေ့စဉ်လည်းတိုးပွားနေသည်၊ အမြောက်ပစ်ခတ်မှုကိုနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်စေကာ ယင်းကဲ့သို့အစဉ်မပြတ်လေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်လည်းအကောင်းဆုံး ပစ်မှတ်များကိုပစ်ခတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဘုရင့်အမြောက်တပ်တွင် အကောင်းဆုံးသတ္တုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အမြောက်ကြီးများရှိသည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်အားရော အာဏာပါ ပဲခူး (ဟံသာဝတီ)မင်းထက် သာလွန်နိုင်မည့်သူမရှိဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် , ပဲခူးမင်းလက်အောက်တွင် သရဖူဆောင်းသော ထီးဆောင်းမင်းဧကရာဇ် ( ၂၆ )ပါး အခစားရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ” ဟူ၍ ဤခေတ်အခါက ဟံသာဝတီပဲခူးသို့ရောက်ခဲ့သော ဗင်းနစ်ကုန်သည် “ကိုင်ဇာဖရက်ဒရစ်ကေ”ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ (Purchas His Pilgrime .val .x . pp .124-125 )စံပြုယူစရာအတိတ်သမိုင်းမှတ်တမ်းနှင့် ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးအမြောက်တပ်ဖွဲ့များတွင် အဆင့် ( ၁၁ ) သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ အား ဂုဏ်ပြုရေးဖွဲ့ပါသည် ။ ။

မှီငြမ်းကိုးကား ။၁ ၊ မြန်မာ့သတင်းထူးသတင်းဦးများ ။ စကော့တ လန် နိုင်ငံရောက် ရှေးဟောင်းမြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်ကြီးများ ။၂ ။ People Media .မြန်မာ့တပ်မတော်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ။၃ ။ အခြေပြမြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်း – ပဌမတွဲ၄ ။ မှန်နန်း မဟာရာဇဝင် သုံးတွဲ ပေါင်းချုပ် ။

PLK🇲🇲 အား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *